Gratis buss för barn & gammal i Håbo…

image

Jag lade ett medborgarförslag till Enköpings kommunfullmäktige för ca 1 år sedan(?) där jag ville att kommunen skulle erbjuda gratis buss till samtliga skolbarn på de stads- och landsortslinjer som redan idag rullar. Inga extra linjer utan helt enkelt fylla de redan tomma/halvfulla bussar som trafikeras. Nyttan med mitt förslag var dels att barnen inte ska behöva cykla, gå m.m. under dåliga trafikförhållanden (mörkt, snö, regn) samt att miljöpåverkan skulle bli bättre då föräldrar som idag skjutsar sina barn slipper detta. Därmed ökar även säkerheten då det idag är formidabelt trafikkaos utanför en del skolor på morgnarna då elever ska släppas av vid skolan av sina skjutsande föräldrar.

Mitt förslag avslogs av 2 huvudskäl: 1. För dyrt (dock utan att de specificerade vad kostnaden skulle vara). 2. Orättvist (dvs alla medborgare kan inte ta del av reformen eftersom busslinjerna inte passerar alla medborgare…)

Nu har vår grannkommun, Håbo (med Bålsta som tätort), tagit detta i mina ögon kloka beslut att erbjuda skolbarn och pensionärer gratis buss under vardagar. De har samma argumentation som mitt medborgarförslag och jag gillar deras initiativ!

Att utöka detta till pensionärer är förstås en god tanke då det kan leda till att kommunens färdtjänst får lägre kostnader och att vi även här får en positiv miljöpåverkan samt ibland ökad trafiksäkerhet. Äldre bilförare kan absolut köra bil, men med stigande ålder hör- och ser vi sämre men inser kanske inte det själva utan kör på som man alltid gjort.

Nu hoppas jag Enköpings kommun gör ett omtag och tittar på detta ännu en gång. Det är en oerhörd Win-Win i förslaget och ligger i linje med ambitionen i att vara en miljövänlig kommun med god kollektivtrafik och säkra skolvägar.

Med doft av nytänk //Ö

1 tanke kring ”Gratis buss för barn & gammal i Håbo…

  1. Tomas

    Visst är det ett bra förslag Johan, det har Miljöpartiet haft länge i programmet och faktiskt även folkpartiet i förra valet (men de vågar inte driva det).

    /Tomas

Kommentarer är stängda.