Inga stugor i Bredsand på en öde fotbollsplan….

Så har kommunens PLEX-utskott (Plan-, Mark & Exploatering) beslutat om att det inte ska byggas små campingstugor på den ”fotbollsplan” som ligger bredvid resturangen. image En panik utbröt bland politiker och delar av allmänheten då det för några månader sedan diskuterades om att ge tillstånd till Nordic Camping (arrendatorn) att få bygga stugor på nämnda plats. Det var mängder av argument mot förslaget…”stör utsikten för de boende på andra sidan Bredsandsvägen”, ”stör de badande på sommaren”, ”fotbollsplanen ska vara kvar då den används av besökare till camping och badplats”.

I mina ögon oerhört klena argument. Jag är för en expolatering i Bredsand som ger arrendaorn möjlighet att driva campingen på ett lönsamt sätt. Utöver det önskemålet ger fler turister fler arbeten och skatteintäkter. Den restaurang som arrenderas och drivs på området torde vara intresserade av fler gästnätter. Den yta som skulle bebyggas skulle inte förfula området. Det finns redan en handfull stugor på motsatt sida om restaurangen och ingen kan väl påstå att dessa har förfulat området?

Att fotbollsplanen används av gäster kan knappast stämma, för de gånger jag besökt Bredsand har jag inte sett en levande själ på den igenvuxna ”planen”.

Jag tycker politikerna agerat fegt och duckat för vad en exploatering faktiskt kunnat innebära för Bredsand. De viker sig för några svagt argumenterande och kritiska insändare i våra lokaltidningar och därmed faller frågan som en sågad fura, utan att den egentligen analyserats på ett djupare sätt.

Jag delar kritiken i att stugorna skulle släppas till Nordic Camping. Bättre hade varit att de nyproducerade stugorna hade byggts och ägts av kommunen. Det strider i princip mot min politiska kompass i att kommunen ska engagera sig i dylika projekt. Att släppa Bredsand vind för våg till privata intressen är dock i mina ögon omöjligt då området är oerhört värdefullt för kommunen och dess invånare. Vissa områden ska ägas av kommunen, vilket i allra högsta grad inkluderar Bredsand, våra parker, torg m.m.

Det enda kloka som PLEX beslutade om var att se över möjligheten att bygga en ny stor brygga vid Bredsand. Bra tänk och gör den nu så pass stor att 8-10 båtar i åttametersklassen kan lägga till!

Bilden från Enköpings-Postens hemsida. Foto: Anders Forngren

Med doft av tveksamt beslut //Öberg