Ishall 2 kan byggas men inte drivas… men P-huset då?

Vi har i dagarna nåtts av nyheten att uterinken vid ishallen (Bahcohallen) inte ska byggas in som tidigare beslutats i fullmäktige. bahcohallenDet är inte bristen på pengar till bygget som är problemet, utan bristen på pengar till driften. Det är märkligt av kommunen att man inte ser till att sätta av medel för drift samtidigt som beslut tas om nybyggnation. Politiskt låter det ju kanonbra då fullmäktige beslutar om nybygge där, här och överallt för att i nästa andetag säga att det inte går, då pengar saknas för drift. Självmål är min benämning.

Så nu hamnar ESK konståkning och ESK hockey i bryderi då istiderna redan idag är knappa i Bahcohallen. Jag hoppas verkligen kommunen gör ett omtag och tar fram de medel som ishall 2 behöver och därmed sätter spaden i marken och bygger in uterinken.

Då vi nu sett ishall 2 läggas på is (haha…den var bra!) går det inte att bortse från kommande simhallsrenovering/nybygge för knappa 400 mille. Nystart Enköping (NE), vårt senaste politiska parti i Enköping, har i dagens lokaltidning belyst frågan om kommunen gjort en driftsbudget och verkligen satt av de medel som behövs för att drifta den nya simhallen som ska stå klar om något år? Jag ser fram emot Mona Örjes svar på de frågor NE ställt.

Det för sedan mina tankar till det parkeringshus kommunen ska bygga i höst. Här investerar Enköpings Kommun ca 110 mille på ett betonghus med plats för ca 400 bilar, på bästa A-läge i centrala Enköping. Hur ser driftsbudgeten ut här? Har kommunen satt av medel för drift? Glöm nu inte bort vad ni politiker lovat! Driften av p-huset ska inte belasta den kommunala budgeten utan p-huset ska finansieras till 100% av de fordon som parkeras där. Allt enligt våra folkvalda politiker som i detta fall står eniga, från vänster till höger, bakom uppförandet av detta betongmonument i ”Parkernas Stad”….

Jag tycker kommunen gör rätt i att lägga tunga investeringar i nytt kulturhus, simhall, ishall m.m. (dock ej p-huset!) men ogillar metodiken i att försöka skönmåla dessa beslut och visa att handlingskraft finns, då samma beslutsfattare inte gjort sin hemläxa fullt ut och presenterat en full finansiering inkluderande drift av nämnda investeringar. Här kräver jag bättring och rättning i ledet.

Slutligen måste jag bara tycka till om datorstölden som kostar oss skattebetalare ca 800 000kr. Kommundirektören anser det vara en ”kejda av olyckliga omständigheter” och vill inte hänga ut en enskild person. shameHon är ytterst ansvarig för den kommunala verksamheten som högste tjänsteman och vill hon inte peka ut vem som ska bära ansvaret är det bara en person kvar som kan bära ansvaret och det är kommundirektören själv. Det rimliga är därmed att hon omgående lämnar in sin avskedsansökan för jag vill inte se detta upprepas med att hon då åter lägger ut texten om olyckliga omständigheter!

Med doft av självkritik //Ö