Kommunala skattepengar grävs ned i Statt-gropen…..

Jag har säker och bekräftad information om att ”Kommunen och Peab har nått en principöverenskommelse där kommunen kan erbjudas att köpa Statt-tomten. Kommunen vill gärna se en ny byggnad på Statt-tomten som kan öka attraktionskraften runt torget. Om kommunen köper tomten är ett förslag att bygga det nya kulturhuset där i stället för vid Joar Blå.”

Kommunen menar vidare att det blivit dyrare än beräknat att bygga/renovera Medborgarhuset Joar Blå och konvertera det till ett Kulturhus.

Då är vi där jag hoppades att vi inte skulle vara. Politikerna vill plöja ned våra skattepengar i Stattgropen, i sin iver att få igång projektet innan nästa val. För det är precis vad det är frågan om. Att få igång ett bygge innan nästa val, så Nystart Enköping har en rimlig chans att hänga kvar i Kommunfullmäktige. Kosta vad det kosta vill och skit samma om det är skattemedel som offras på altaret.

För vad blir konsekvensen?

1. Joar blir dyrare än väntat, hävdar man idag. Så vad tror vi om ett nytt hus på Statt-tomten? Det kommer INTE att bli dyrare än väntat? Ishall nummer två, som ska byggas inom kort, har på några månader blivit ca 20 miljoner(!) dyrare än väntat. Den som tror att detta fenomen inte drabbar Statt-tomten måste vara oerhört naiv.

2. Joar Blå. Vad gör kommunen med den byggnaden, där bl.a. stadens bibliotek och Eurostars biosalonger ligger? Ska den renoveras, fast man idag säger att det är för dyrt? Eller ska det rivas och vad gör man då med bion och biblioteket?

3. Ett kulturhus på bästa läge i centrala Enköping, på Statt-tomten? Skapar det ett mer levande centrum, jämfört med att t.ex ha butikslokaler och/eller restauranger i bottenvåningen samt bostäder i resten av huset?

4. PEAB, som idag äger tomten, har inte fått ihop en rimlig kalkyl i att bygga huset i de 3 våningar som dagens stads- och detaljplan tillåter. Detta pga de arkeologiska utgrävningar som måste göras och den kostnaden belastar varje byggd kvadratmeter. PEAB hade därför en önskan om att få bygga högre, för att ”späda ut” den arkeologiska kostnaden på fler kvadratmeter. Nu vill alltså kommunen, med mina och dina pengar, bygga ett kulturhus, sannolikt inte högre än 3-4 våningar. Detta leder rimligen till skyhöga priser/kvm för de som ska hyra lokalerna och som vi skattebetalare får hosta upp hyran för. För det är alltså kommunal verksamhet som ska bedrivas i huset, om det nu ska bli ett kulturhus. Alltså åker vi skattebetalare på den notan, för inte kommer kulturen att bära den kostnaden genom högre terminsavgifter för musikskolan, teatern eller konsten. Tro mig, vi skattebetalare får notan.

Om ett privat bolag inte kan få rimlig lönsamhet i att bygga så som detaljplanen tillåter, kan kommunen inte göra det bättre, utan att skattepengar bränns helt i onödan. Vi har alltså en väntande miljonrullning på gång. Grattis Enköping!

Nu har vi ännu ej hört vad den politiska ledningen sagt i detta ärende. Mina teorier bygger på den information jag fått så här långt och den är trovärdig och bekräftad.

Med doft av kommande slöseri och pengarullning //Öberg