Kulturstråk i Enköpings centrum oroar…..

Äntligen har bladet tagits från munnen och den ledande politiska makten i Enköping (S+NE) har redogjort för ett antal kommande projekt. Det gäller allt från kulturhus, kommunhus och gymnasieskola + lite till.

Låt mig kommentera några av förslagen.

1. Kulturhus byggs där stadshotellet låg. På bästa läget i Enköping ska SNE placera ett kulturhus! Jag gissar att det ska innefatta scen, bibliotek (bio?) m.m. I mina ögon huvudlöst. Att med skattemedel betala för dessa kvadratmeter vid Stora Torget är att verkligen slösa. En ytterligare dimension är att parkeringsmöjligheterna i centrum underlättas knappast med ett centralt placerat kulturhus. Jag funderar även om SNE räknat in var en biograf ska placeras…. Andersson & Co har i flera år försökt få kommunen att ge besked om hamnområdets planer. Andersson & Co äger gamla Hamnverken och där kan kommunen hyra av dem för att placera den kulturella verksamheten, inklusive bio och kulturskola. Den placeringen innebär att närheten till Westerlundska Gymnasiet underlättar för samordning med estetlinjerna som kan nyttja kulturhuset dagtid.

2. Kommunhus där Joar Blå idag ligger. Ännu ett huvudlöst förslag. Att smälla upp ett hus som upptar hela Joar Blå’s yta + nuvarande parkeringsyta förfular hela området vid Drömparken och strömparterren. Helena Proos sägs ha uttalat en av fördelarna med att placera huset där som att personalen då kan gå till centrum och handla samt äta lunch, vilket gynnar centrumhandeln. Så det är med omtanke om personalens lunchvanor vi ska smälla upp ett kommunhus några meter från Drömparken? Mitt förslag. Kommunen ska inte bygga kommunhuset. Skriv ett 20-30-årigt hyresavtal med ett fastighetsbolag och låt dem bygga huset och kommunen hyr. Placera det utanför centrumringen, på ytan där Ågatan/Magasinsgatan strålar samman. Då kommer kommunhuset nära kulturhuset och det kan säkert finnas samordningsfördelar med detta.

3. Stattgropen. Inget kulturhus där, vilket jag tidigare påpekat. Kommunen skulle aldrig köpt tomten, för är det ett kulturhus SNE vill ha där, kunde de givit PEAB den uppgiften utan att köpa fastigheten. Bygg ett hotell på ytan, i privat regi. Vi har idag bara ett hotell i centrum, vilket är unikt för en stad av Enköpings storlek. Eftersom kommunen äger fastigheten kan man likväl genomföra utgrävningen och bekosta den. Sälj sedan till en byggherre som smäller upp ett hotell på tomten. Det ger liv och rörelse och med en restaurang/pub m.m i hotellet skapar vi ännu en mötesplats i centrum. Skattemedel ska inte bekosta höga kvm-ytor på bästa centrumläge. Bättre att hotellgäster gör det.

4. Joar Blå. Mina kontakter inom fastighetsvärlden ger mig information om att huset är ”förlorat”. Källaren är rutten och fukten har gått så långt att huset inte bör renoveras. För dyrt. Jag föreslår en rivning och på exakt samma yta byggs bostäder, men inte för högt. Kanske 3-6 våningar, varierande höjd med stora balkonger/uteplatser mot park, stad och å. Markplan i dessa hus kanske kan inrymma kommersiella lokaler för restaurang, kafé, butik m.m. Med fina uteserveringar mot åpromenaden skapas en trevlig mötesplats.

5. Gymnasiet kan absolut byggas på den tomt som idag inrymmer Taxi Enköping. Bygg skolan i 3-4 våningar och där idag gamla WGY ligger kan antingen bostäder byggas, eller så används ytan för att skapa en eventhall som kan husera Återsken, hemmamatcher i handboll, innebandy, Ena-Bugg & Swing-tävlingar, showrepetitioner, mässor m.m. Centrumnära och med bra parkeringsytor skapas bra förutsättningar för att utveckla Enköping om Mälardalens Eventstad #1. När ni bygger nya WGY, se till att det ritas för att kunna husera ungomar som kan bo i skolsalarna under cuper, träningsläger m.m.

Med doft av nymålat, //Öberg

3 tankar kring ”Kulturstråk i Enköpings centrum oroar…..

  1. Mats Flodin

    Johan, håller med dig i mycket men när det gäller Joar så tror jag att du är felinformerad. Jag fick för en tid sedan en presentation av den genomgång av byggnaden som en extern konsult nyligen gjort på uppdrag av Samhällsbyggnadskontoret, Han konstaterade att fastigheten är gjuten i vattentät betong och att stommen är i gott skick. Det har varit översvämningar i källaren ett par gånger. En gång pga av en trasig pump vid ån och en annan, om jag minns rätt, pga en vattenläcka inne fastigheten. Men en 50 år gammal byggnad som inte haft några vattenskador existerar nog inte. I övrigt finns det utan tvivel ett stort underhållsbehov. Fönstren behöver åtgärdas, ventilationsanläggningen bytas, och med ändrad användning så behöver förmodligen en del ombyggnader göras. Byggnaden är dåligt underhållen under många år så det är inte konstigt att den behöver ett lyft. Min uppfattning är att det är en vacker byggnad som smälter in väldigt fint i parkmiljön så jag tycker att det vore riktigt synd att riva den. Tyvärr har det varit en del felaktig information kring Joar inför de beslut som tagits vilket förmodligen påverkat dem.

Kommentarer är stängda.