Läsarfrågor….

Jag får då och då tips från mina bloggläsare om ämnen de vill att jag ska ta upp. Kul! Fortsätt!

Det finns många skäl att be mig göra det….det kan t.ex vara rädsla för att sticka ut. Osäkerhet i hur man skriver. Svårt att hitta en bra kanal att nå ut i.

Jag skriver inte om alla de tips jag får. Trots allt måste jag se en poäng i att ämnet ska upp på bloggen och det ska vara relevant och rimligt intressant för läsarna.

Så här kommer ett par läsarönskningar:

# Under valrörelsen stod samtliga partier med valstugor på Stora Torget i Enköping och det finns frågor kring om (och hur mycket) de politiska partierna betalade kommunen för hyran. Jag har hört en siffra på 170-190 kr/dygn i torghyra och om stugorna står 45 dygn har vi med andra ord ca 8000 kr/parti att räkna in till den kommunala skattkistan. V, S, MP, FP, M, KD, C, SD, NE tillsammans gör det dryga 70 000.

# Regeringen har i regeringsförklaringen aviserat att riva upp den fria vårdvalsreformen. För dig som inte har koll på vad den reformen innebär, är det kort förklarat så att patienter oavsett landsting kan välja vårdcentral, och att vårdgivare kan etablera sig om de uppfyller de krav landstinget ställer.

”-Vårdvalsstoppet är ett hårt slag mot i första hand patienterna. Men det innebär också att dörren stängs för duktiga entreprenörer i vården, och löftet i regeringsdeklarationen att mångfald och valfrihet ska garanteras sviks redan i stycket därpå”, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

Jag är benägen att hålla med. Vårdvalsreformen i sig är inte ett problem. Problemet kan snarare vara kontroll, krav och uppföljning av de vårdinrättningar vi har att välja bland, privata som offentliga.

# Varför lierar sig Nystart Enköping (NE) med (S) och regerar i minoritet med (V)/(MP) som passivt stöd, istället för Allianspartierna? NE består i många fall av företagare/entrepenörer. Erfarenheten ger vid handen att sådana personer är för valfrihet, fokus på jobblinjen och individens möjlighet att själv styra sina livsöden så långt det är möjligt. Att då dra till vänster istället för höger känns som ett märkligt val.

Varför tar NE det beslutet? Hur mycket satt NE i direkta förhandlingar med M/C/FP/KD? Eller om det var tvärtom, varför sökte Allianspartierna inte upp NE innan man valde att gå i opposition? Vem stängde dörren först, och varför?

Detta har inte klart framgått i media och ett klargörande vore av intresse, från NE och Alliansen, där korten läggs på bordet.

Slutligen rundar jag av med en egen reflektion, så här på fredagskvällen i soffan. Enköpings centrum är fint med den belysning som gatorna har, samt runt torget. Vi har en fin stadskärna och jag väljer att se staden från den vinkeln, istället för att som många, fokusera på det vi inte har.

Ha en bra helg och fortsätt skicka in skrivtips! Jag lovar, du är garanterat anonym och inga källor röjs.

Med doft av helg //Öberg