Politik

Migrationsdomstolar med politiska beslut….

6 maj, 2015 0

TV4 har idag presenterat en undersökning av Linna Martén, doktorand Uppsala Universitet, gällande Migrationsdomstolarnas domar under perioden 2011-2013. Undersökningen omfattar 15 000 domar i Stockholm, Göteborg och Malmö.
image
Det är ju så att nämndemännen är politiskt tillsatta och det är alltså hur nämndmännen dömt som doktoranden undersökt. Migrationsdomstolen består av tre nämndemän och en domare, där domaren har utslagsröst om det väger lika.

Resultatet visar tydligt att nämndemännens politiska bakgrund påverkar beslutsfattandet. När nämndemän från Sverigedemokraterna deltar är sannolikheten för bifall mycket lägre. När nämndemän från V, MP eller KD deltar är det högre bifallsprocent. Referensgruppen är nämndemän bestående av S och M. Det är alltså utifrån dessa två partitillhörigheter hon studerat avvikelserna, dvs om det är till de asylsökandes fördel eller nackdel.

Det är i mina ögon helt galet att nämndemän tillsatta av politiska partier ska sitta i domstolarna och fatta livsavgörande beslut i Migrationsdomstolar eller andra domstolar. image Om jag någon gång hamnar i en domstol, vill jag ha kompetenta jurister som beslutar om mitt öde och inte politiker.

Det är därför dags att skrota nämndemannasystemet och skapa ett rättssäkert system, utan politiska, religiösa eller andra inslag som grumlar beslutet.

Med doft av bristande rättssäkerhet. //Öberg

Det finns 0 kommentarer