Miljöpartiet och Socialdemokraternas oklara besked om energipolitiken…..

Som de flesta vet vill MP stänga två(!) reaktorer nästa mandatperiod, dvs innan utgången av september 2018. Det är inga problem enligt språkröret Fridolin då energieffektiviseringar och utbyggd vindkraft räcker gott och väl för att kompensera det bortfallet. Socialdemokraterna ger som vanligt inget svar om de stödjer MP i frågan eller ej. I regeringsställning kommer Socialdemokraterna att bjuda in till blocköverskridande samtal i syfte att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse, men vad de själva står och vill i frågan, håller de tyst om. Löfven har i flera partiledarutfrågingar duckat pinsamt illa i journalisternas försök att få klara besked.

Så, MP vill bygga ut vindkraften. Då kan jag upplysa er om att Fridolin har kollegor inom MP som på kommunal nivå tänker i rakt motsatt riktning, så frågan är VAR han hade tänkt placera sina vindsnurror….
vindkraftjafastnej Låt mig ge några exempel:

I Sollefteå manar miljöpartisten Malin Spjuth till ”försiktighet” eftersom vindkraftverken påverkar turismen negativt. ”–Vindkraftansökningarna rullar in men vi saknar politiker som vill göra riktiga bedömningar, tycker Spjuth som tycker att alla vindkraftsetableringar sätter käppar i hjulet för turistsatsningar.”

I Uddevalla lade Miljöpartiet in sitt veto mot vindkraftsutbyggnad på sex olika områden som annars kunde ha bistått med mycket förnybar energi. De ansåg nämligen att utbyggnaden skulle vara för störande för de boende. En av de var miljöpartisten Gunilla Magnusson, som säger att hon förstår att det kan se konstigt ut att Miljöpartiet röstar mot vindkraft, men att de gjorde det ”för de boendes skull.”

I Norrköping sa de nej trots att området utsätts av staten till riksintresse för just vindkraft. Området anses vara ”för orört” och de bävar för att fåglar kommer flyga in i rotorbladen.

I Husqvarna röstade miljöpartister emot nybyggnationen av vindkraft för att de tror att det skulle påverka naturen negativt, men tack vare allianspartierna gick förslaget igenom. Efter voteringen försökte de att tona ner splittringen och menade ”att alla egentligen är för vindkraft” men återigen, inte just här.

I Laholm blev det istället nej av anledningen att det var ”några få” som tjänade pengar på vindkraften medan andra skulle få sin boendemiljö förstörd.

I Mörbylånga blev det också nej men där fanns även en splittring inom partiet. Miljöpartisten som var för, Anne Wilks, dök inte upp till voteringen själv utan skickade sin ersättare istället.

Den roligaste bortförklaringen får vi slutligen från Lekeberg. För miljöpartisten Marianne Ring är det obegripligt att någon kan vilja förstöra Kilsbergens siluett med över hundra meter höga vindkraftverk: ”–De här blå bergen, de är nästan heliga för oss. Allt det kommer att förstöras med vindkraft. Det blir massor med oljud och vägar kors och tvärs, säger hon och pekar ut var tornen är tänkta att placeras.”

Det går alltså utmärkt att på riksnivå lova vindkraft men lokala miljöpartister spjärnar emot. De vill helt enkelt inte ha snurrorna på sin bakgård utan någon annanstans, men var? Trovärdigheten i MPs energipolitik vacklar betänkligt. Saltar vi (MP)s energipolitiska svajighet med Socialdemokraternas tystnad kring energipolitiken skulle jag som industriledare och arbetare i den elintensiva industrin känna oro. Högre energipriser leder garanterat till att vår energiintensiva industri söker sig till andra marknader att driva sina företag i och därmed hotas tusentals arbeten. Är det att ta ansvar för Sverige och driva en aktiv jobbpolitik?

Med doft av svammel //Öberg