Nya partisekreteraren vet hur man vinner val…..

Löfven har utsett Baastad, från Örebro, till ny partisekreterare i Socialdemokraterna, efter Jämtin. Löfven sade vid presskonferensen att ”hon vet hur man vinner val”

Nu har bloggaren Uvell (och SvD) plockat fram en föga smickrande historia med koppling till hur Baastad vinner val….

När Baastad var kommunalråd i Örebro, bedrev (S) en ”valskola” i stadsdelen Vivalla på ett sätt som fick valprövningsnämnden att besluta om omval i en av kommunens valkretsar. Och detta är mycket sällsynt!

Foto: SvD

Foto: SvD


Så här hette det i beslutet:
”Enligt Valnämnden synes det alltså framgå att ledande partiföreträdare hållit valskola med partipolitiskt innehåll, ledsagat deltagarna till röstmottagningsstället samt uppehållit sig tillsammans med deltagarna inne i den lokal, där rösterna avgavs. Ett syfte med ett sådant förfarande kan givetvis vara att påverka väljarna i deras val.” Vidare skriver Valnämnden:

”Av utredningen framgår att mötesdeltagare och företrädare för det socialdemokratiska partiet omedelbart efter valskolans slut gick till Vivalla Centrum och röstningslokalen där. Av TV-inslaget framgår att en partiföreträdare för socialdemokraterna stod tillsammans med väljare framme vid det bord där röstmottagarna satt och tog emot röster, att partiföreträdaren ställde en fråga till en väljare och applåderade när väljaren lämnat sin röst till en röstmottagare.”

”Enligt Valprövningsnämndens mening kan hennes agerande uppfattas som en uppföljning av att valskolans deltagare avlämnade sina röster.”

Socialdemokratiska partiet har inte tagit direkt avstånd från det inträffade. Den som rent praktiskt höll i valskolan blev organisationssekreterare på partiexpeditionen. Grattis! Braastad, som då var (S)-kommunalråd i Örebro, blir nu partiets sekreterare ”och vet hur man vinner val”

Grattis Sverige – Grattis Socialdemokraterna…

Med doft av valfusk, //Öberg