Nystart Enköping – Nytt lokalt parti med sikte på fullmäktige?

bg-1-271934

Så har då Nystart Enköping (NE) visat sig för första gången med en pressträff i centrala Enköping.

Deras vision är:
”Vi vill verka fritt för Enköpings bästa, utan påtvingad lojalitet med andra partier eller block. Vi vill främja den öppna, lokala debatten och fatta långsiktigt hållbara demokratiska beslut grundade på Enköpingsbornas vilja.”
…. samt:
”Föreningen har som ändamål att verka som ett politiskt parti med mål att ställa upp i valet till Enköpings Kommunfullmäktige, att främja en sund ekonomisk utveckling i Enköping baserat på demokratiska värderingar med respekt för alla människors lika värde, samt att representera Enköpingsborna i den kommunala beslutsgången”.

Så vad betyder detta och vad kommer NE att innebära för Enköping?

Det är för tidigt att sia om och de personer som idag finns på hemsidan är en mix av Centerpartister, Lidingöpartiet, företagare, studenter m.m. En bra åldersmix är det samt viss mått av politisk erfarenhet. Vilken plattform de går till val på får vi avvakta någon månad med. Om de sedan lyckas klämma sig in i fullmäktige får framtiden visa.

Hur som haver välkomnar jag initiativet för det är trots allt en ny röst och kanske nya tankar och infallsvinklar på redan kända problem i kommunen. Jag ser med nyfikenhet och spänning fram emot mer information från NE men även hur de etablerade partierna förhåller sig till ”fågelungen”!

Med doft av nyfikenhet //Ö