Nystart Enköping söker öppet mandat och Centern tänker konstigt…….

I lokaltidningen Enköpings-Posten har jag förvånats över två insändare/artiklar den här veckan. Låt mig börja med Centerpartiet som kastat in den ena valköttbiten(?) efter den andra. Senast i raden av konstigheter är att de vill att kommunen ska köpa jordbruksmarken mellan Kaptensgårdarna och Bredsandsvägen (se bild, markerat rött område), för att på den ytan anlägga en avgiftsfri parkering. Enköpings-Parker Jag baxnar… Lår mig rekapitulera lite så ni får en bakgrund till min förvåning kring Centerpartiets utspel.

Jag refererar här till Kommunstyrelsens ordförande Anna Wiklund som skriver: ”Parkering kostar, oavsett om den är kommunägd och ligger i centrala delar av staden eller är privatägd och belägen vid COOP eller Romberga handelsplats. De kommunalt ägda parkeringarna betalas via avgifter från de som nyttjar dem eller via skattsedeln. De privatägda parkeringarna vid ett köpcentrum betalas i slutänden av de kunder som handlar där. Så sent som den 10/6 i år beslutade kommunfullmäktige i Enköping om preliminär budget för 2015. Samtliga partier var då eniga om att behålla avgifter för parkeringar i centrum, inget parti hade avvikande uppfattning”

Till Annas text kan jag tillägga att samtliga partier (Centern inkluderat) står bakom beslutet att på bästa A-läge i Enköping bygga ett parkeringshus till en kostnad av ca 110 miljoner.

Så, den 10 juni, för ca två månader sedan är Centerpartiet med på besluten. Idag vill de alltså köpa mark och på den marken anlägga gratisparkering! Mig veterligt äger redan kommunen en hel del gatumark i Enköping som idag är belagd med avgift. Vore det inte bättre att använda den och ha 3-4 timmars gratis parkering istället för att dra på sig ytterligare kostnader för inköp av mark, markberedning m.m. för en gratisparkering? Jag frågar mig även om Centerpartiet tror att parkeringen kommer att utnyttjas, då den ligger i stadens ytterkant och knappas inbjuder till att öka cityhandeln m.m.

När det gäller det nystartade politiska partiet Nystart Enköping, har de vaknat till liv efter sommardvalan och idag hade de en insändare i samma lokaltidning. De ondgör sig bl.a. över våra politiska partier som fattar beslut de inte nämner i en valrörelse. nystartDe menar vidare att valet borde handla om förtroende och vilka som ska göra de kloka bedömningarna m.m. Nystart Enköping tänker med anledning av tidigare partiers brustna vallöften (eller avsaknad av vallöfte), ta ett annorlunda grepp i sin jakt på röster.

De säger: ”Våga Vägra Vallöften”

De kommer inte att berätta vad de vill göra med Enköping. De kommer att citat: ”Förmedla en känsla av vad de står för samt hur de vill ta ansvar för Enköping”.

Sedan är det upp till oss medborgare att göra sitt val.

Jaha?! De vill ha ett öppet mandat att göra vad de vill. De vill ha min röst att göra vadå? Höja skatten? Sänka skatten? Riva Westerlundska Gården eller bygga spårvagn genom centrum? Hur ska en känsla förmedlas utan att ni i ett ord ska lämna ett vallöfte? Jag har nu självfallet inte sett hur ni ska förmedla känslan och hur jag kommer att uppfatta det, men spontant känns det märkligt av ett nytt parti att gå till val på ingenting annat än en känsla.

Med doft av ökad valtemperatur //Öberg

1 tanke kring ”Nystart Enköping söker öppet mandat och Centern tänker konstigt…….

Kommentarer är stängda.