Regeringen tror sig veta bättre än föräldrar….

Så kom det.

Regeringen vill bestämma och detaljplanera ännu mer om vilka som ska vara hemma med barnen då man är nybliven förälder. Du som myndig förälder äger inte frågan. Fridolin och Löfven anser sig känna till just din vardag bättre än du själv.

Är nästa steg att regeringen ska bestämma vilka veckor jag ska ta ut semestern?

Om man vill uppnå jämlikhet, utjämna löneskillnaderna och i övrigt se till att kön inte ska vara en parameter för diskriminering i arbetslivet, är detta inte rätt väg att gå.

Löneskillnaden kan hanteras på andra sätt där staten, som arbetsgivare, kan ta täten och i sina statliga verk och myndigheter se till att lika lön för lika arbete, baserat på kompetens och erfarenhet, blir verklinghet.

Med ett beslut om att 5 månader för mamman och 5 månader för pappan är låsta, gör att en förälder som vill vara hemma 80% av tiden, kan inte göra det. Sådana beslut tycker Fridolin/Löfven att föräldrar inte kan ta.

Att kliva in i och styra besluten som föräldrar tar vid sina köksbord är helt fel väg och åter ett bevis på att sossarna, med stöd av MP, tror sig veta bättre än alla andra.

Det är val i september 2018 och då kan du tala om för dessa klåfingriga vänstermarodörer att det räcker nu!

Med doft av klåfingrighet, //Öberg

Sälja Ena Energi eller ej?

Våra Enköpingspolitiker funderar nu kring att sälja vårt kommunägda energibolag, Ena Energi.

Orsaken är att bolaget står inför ett investeringsbehov om 500-1200 miljoner. Det lägre beloppet gäller en ny panna och att verket blir kvar på nuvarande plats, i Enköpings hamn. Det högre beloppet avser helt nytt verk på annan plats.

Anledningen till ny placering är att det finns en politisk (och folklig) ambition att utveckla Enköpings vattennära områden för boende, handel och park/strövområden.

Det lutar åt, vad jag kan bedöma idag, att man från politiskt håll ser på alternativet att sälja hela rasket till en privat aktör som då får ta investeringarna och med det en flytt av hela verket.

Politisk argumentation, från bl.a. Matz Keijser (S), är att det ska finansieras med eget kapital och därmed (efter att läst hans kommentarer) tolkar jag det som att hans åsikt pekar åt en försäljning.

Låt mig ställa en fråga. Varför ha kravet att det ska finansieras med eget kapital? Varför inte låna till investeringen, för det lär ett privat företag göra. Därmed landar lånekostnaden på samma belopp, oavsett ägare. Kommunen äger marken där verket står idag och om kommunen beslutar behålla Ena Energi och bygga nytt på annan plats, lär man kunna få några rejäla miljoner för den mark som ligger vid hamnen. Därmed kan belåningen minska.

Det jag inte förstår i argumentationen att sälja Ena Energi är hur det kan bli en bättre lösning för kommunen och värmeverkets kunder, sett till investering och en flytt.
En köpare har rimligen ganska exakt lika stora kostnader för investeringen som Enköpings kommun skulle ha. En köpare vill ha avkastning, precis som jag förväntar mig att politikerna vill ha från ett kommunalt drivet energibolag.

Vad är det då som driver politikerna att sälja?

Är det att kunna hiva in ett par/tre hundra miljoner vid en försäljning, för en lönsam kundstock och slippa allt ansvar för investering, drift och underhåll?

Det verkar vara helt okej, men att bygga en simhall för 400-550 miljoner är inga problem, när man säkert kan få ett par/tre hederliga bassänger för halva beloppet, i anslutning till befintligt Idrottshus. Eller en ishall för 70 mille, när det egentligen var frågan om en islada för 15-20 miljoner. Eller att köpa en rivningstomt och bekosta utgrävningarna till en slutnota om drygt 25 miljoner.

Lägg fram argumenten för att sälja och gör det utan politiska finter, så kan vi medborgare ta ställning till ert sätt att resonera. Vilka partier är för en försäljning och vilka är emot? Jag är inte helt främmande för att göra denna fråga till en valfråga…men låt mig gissa….politikerna vill inte det och därför kommer ett beslut innan sommaren 2018!

Med doft av oklar ekonomisk redovisning, //Öberg

Dialog om framtida Enköping….

På Enköpings kommuns hemsida finns nu handlingar som berör oss alla, i allra högsta grad.

Det gäller framtagandet av en ny FÖP, Fördjupad ÖversiktsPlan. I den slår man fast färdriktningen i hur i Enköpings tätort ska utvecklas de kommande 25 åren.

Klicka HÄR så kommer du till utredningen

Kommunen vill nu veta vad du tycker! Jag har tillbringat förmiddagen med att skumma igenom alla dokument och skapat mig en uppfattning om hur våra gator och torg ska utvecklas. FÖPen tar självklart höjd för i vilken geografisk riktning staden ska växa samt i vilket format. Utöver detta belyser den bl.a. gång- och cykelvägar, gågator, grönytor, skolan, kommunal service, bil- och kollektivtrafik, miljö m.m.

Sitt inte på läktaren och gnäll. Investera någon timme i detta arbete och ta del av vår vackra stads framtid. Det är nu du kan bidra till att peka ut färdriktningen och verkligen påverka hur du vill se ditt Enköping!

Under tiden den 11 december till och med den 12 februari finns ett förslag på plan för Enköpings stad på granskning. Då har du möjlighet att skicka in dina synpunkter till kommunen.

Informationen finns på kommunens hemsida samt tryckta handlingar finns utställda i Kommunhusets entré, kommunens bibliotek, Westerlundska gymnasiet, Kulturskolan, museet och Idrottshuset. Dina synpunkter vill kommunen ha senast 12 februari.

I juni 2018 ska FÖPen vara klar och spikad!

Med doft av dialog, //Öberg

USA erkänner Jerusalem som Israels huvudstad….

Så har Trump gjort det som ingen president vågat, trots löften de senaste dryga 20 åren. USA har erkänt Jersualem som Israels huvudstad.

En vacker stad som jag besökte för nästan exakt 2 år sedan!


Det anser många vara ett vansinnigt beslut.

Kan Sverige erkänna Palestina på vaga grunder, kan USA erkänna Jerusalem som huvudstad. Israel har Jerusalem som huvudstad och där huserar t.ex. presidenten, Knesset, regeringen och högsta domstolen.

Lite historia kring staden:
Efter 1948 års arab-israeliska krig (där Israel angreps av de omliggande arabländerna) delades Jerusalem. Östra Jerusalem ockuperades då av Jordanien och judarna fördrevs, medan Västra Jerusalem blev en del av Israel. Känns ju inte okej att ens huvudstad är ockuperad av Jordanien.

Sexdagarskriget 1967 medförde att Jordanien anslöt sig på Egyptens sida och Israel blev åter angripet. Israel slog tillbaka angreppet och intog åter de delar av staden som varit i jordansk ockupation sedan 1948. Jerusalem enades alltså efter Sexdagarskriget då även östra Jerusalem kom under Israelisk administration.

Allt återställt och helt rimligt att Israel efter 20 års ockupation av delar av sin huvudstad, åter får en enad huvudstad.

Jerusalems stadsvapen

Detta anser nu en del vara uppåt väggarna, att USA erkänner huvudstaden. Jag gissar att Margot Wallström, som hellre kramar Palestinas president Abbas, går i taket i och med Trumps besked. Israel är regionens enda demokrati som står upp för människors lika värde. I Tel Aviv firas varje år pridefestivalen, armén har soldater av olika ursprung och religioner samt landet har fria val. Palestina har en president som skulle avgått för flera år sen, men vägrar. Demokrati? Javisst, om du frågar Margot!

Palestina/Israelfrågan har inte kommit närmare en lösning de senaste 50 åren. Oftast har de avtal som ingåtts och föreslagits blockerats av Palestinas styrande. Om dagens besked leder till andra lösningar återstår att se.

Jag tycker dock att Trump visar politiskt mod och hederlighet genom att infria ett av sina vallöften. Det har varken Obama, Clinton eller Bush mäktat med, vilket jag betraktar som ynkligt och svagt.

Med doft av erkännande, //Öberg

Sossarna kliar åter varandras ryggar, oavsett vad som händer….

Under veckan har vi nåtts av nyheten att Stockholms Kultur- och Stadsbyggnadsborgarråd, Roger Mogert, avgår. Detta som en konsekvens av att han trakasserat ett flertal kvinnor och utnyttjat sin maktposition på ett felaktigt sätt. Uppgifterna om trakasserier ska ha kommit fram i samband med uppropet #imaktenskorridorer.

”– Jag har betett mig på ett sätt som är oacceptabelt, jag har fått de här kvinnorna att känna sig utsatta. Jag är djupt ledsen för det och vill be de här personerna om ursäkt”

Roger Mogert är Socialdemokrat.

I sann socialdemokratisk anda och tradition, där man ”tar hand om sina egna”, har han en fallskärm om ca 4,8 miljoner att kvittera ut under kommande år. Han har varit borgarråd endast ca 3 år(!).

Stefan Löfven och hans ministrar har kategoriskt fördömt de män som under #metoo-upproret visat sig begå systematiska övergrepp mot kvinnor. Men när det kommer till att agera mot sina egna, verkar fördömandet vara förenat med generösa fallskärmar.

Vi ser här en socialdemokrat som belönas med 4,8 miljoner för att han begått flera moraliska övertramp, i direkt konflikt med sin partiordförandes uttalanden. Vilka signaler skickar det till partiets medlemmar och de som varje dag sliter för att få vardagen att gå ihop? Socialdemokraterna talar ofta om solidaritet och ”att göra rätt för sig”.

På vilket sätt kan någon anse att Roger Mogert gör rätt för sig, i sann socialdemokratisk anda, genom att be om ursäkt och avgå + att kvittera ut 4,8 miljoner? För det är precis vad som sker. Att bli belönad med 4,8 miljoner följer nämligen mångåriga socialdemokratiska traditioner om att partiet tar hand om de sina, i princip oavsett orsak.

Vi ser S-politiker på lokal- och riksnivå, ständigt kritisera SD för att de på löpande band utesluter partimedlemmar för diverse övertramp.

När såg vi S göra detsamma? Mona Sahlin blev nyss dömd för skattebrott. Hon var bara för något år sedan partiets statsministerkanditat och förväntades leda Sverige vid en valvinst!

Nu är hon en dömd förbrytare. Har S uteslutit Mona ur partiet?

Jag har inte hört Löfven agera i frågan om Monas eller Rogers lämplighet som fortsatta partimedelmmar. Jag har heller inte hört en journalist ställa den frågan.

I det avseendet agerar SD mer hederligt mot sina väljare än vad S någonsin gjort.

Smaka på den jämförelsen och fundera kring varför det är så. Kontakta din politiker och ställ frågan!

Med doft av ohederlighet, //Öberg

Alice Bah Khunke spelar dubbelt…..

Kulturminister Alice Bah Kuhnke vräker ur sin ilska och avsky över de berättelser som kommer av #metoo-vågen.

Allt i sin ordning alltså?

Är det någon som reflekterat eller ens kollat upp vad hon själv gjort?

TV4:s förre vd Jan Scherman berättar i sin bok ”Räkna med känslorna” att Alice Bah var en av de drivande stjärnorna, som ibland gjorde oväntade utspel.

”Som när dåvarande programledaren Alice Bah krävde mer reklamtrailer för sitt program genom att dra upp sin T-shirt och skaka på brösten. Jag blev mållös liksom åsyna vittnen”, skriver Jan Scherman…..

Kulturministern är medlem i Miljöpartiet. Journalistkåren har övervägande V/S/MP-sympatier. Någon som kan ana ett samband kring varför ingen skriver om detta?

Hyckleriets ansikte på bästa sändningstid.

Med doft av bristande journalistik, //Öberg

Lokal socialdemokrati i konflikt med nationell?

Jag var på den månatliga företagarfrukosten i morse. Niclas Buskenström driver detta framgångsrika koncept och firade i morse 8 år som ägare och programledare. Grattis Niclas!

Nilcas gillar sol!


God Morgon Enköping

Konceptet är av typen ”morgonsoffa”, där Niclas har gäster som han har en intervju med, i en avslappnad och skön miljö. Varje träff lockar ca 120-150 personer (fantastiska siffror!). Rätta mig om jag har fel Niclas, gällande besökarna.

I morse hade han ett relativt nystartat och oerhört framgångsrikt företag i soffan. Allas Vård & Omsorg är ett privat drivet företag som bedriver hemsjukvård.

Allas Vård & Omsorg AB

De har på ett par år gått från noll till 30 anställda och leder kundnöjdsindex i Enköpings kommun när det gäller alla som bedriver hemsjukvård.

Grattis och bra jobbat Allas Vård & Omsorg!

Efter soffpratet med företagets ägare och grymt engagerade entreprenörer, klev vårt finanskommunalråd upp på scenen. Helena Proos (Socialdemokraterna), som är kommunstyrelsens ordförande, ville berätta om något som rör den kommunala verksamheten (som någon kommunrepresentant gör varje frukostträff).

Helena

Nu kommer min poäng med detta blogginlägg.

Helena började med att berömma Allas Vård & Omsorg.

Rejält.

Hon hade bara för någon vecka sedan besökt företaget och fått ett fantastiskt bra intryck av hur verksamheten bedrivs. Hon var mäkta imonerad av att de hade nära noll sjukfrånvaro och ville verkligen veta hur Enköpings kommuns vård- & omsorgsavdelning ska kunna lära av detta privata initiativ för att få ner sjuktalen. Hon var också imponerad av hur framgångsrika dessa entreprenörer var inom vård- & omsorgsbranschen.

Bra Helena!

Men Helenas beröm klingar illa med hur hennes parti ser på just privata företag inom vård- & omsorgssektorn.

Ingen vinst i privata vårdbolag!

Hennes parti vill förbjuda att företag som Allas Vård & Omsorg inte ska kunna bedriva den framgångsrika verksamhet som hon i morse hyllade till skyarna!

Med Reepaluutredningen på bordet blir det i princip omöjligt för Elvir och Murisa (ägare av Allas Vård & Omsorg AB) att bedriva den verksamhet som Helena hyllar.

Det blir därför oerhört patetiskt och märkligt att hon inför 150 företagare hyllar något som hennes parti vill begränsa (och i princip strypa). Hon har helt rätt i att lyfta fram framgångsrika företagare, men det rimmar illa med hennes ideologiska kompass.

Hon presenterade ett perfekt exempel på hyckleri och jag var inte ensam om att tycka att morgonens uttalande av vårt kommunalråd var märkligt, för hon står där som politisk representant och inget annat.

Med doft av teater, //Öberg

Att följa lagen har blivit det nya moraliska problemet….

Ingen kan väl ha missat Leif Östlings utsatta situation, sedan det igår på SVT Uppdrag Granskning påvisades att han har en viss förmögenhet i utlandet.

Drevet, från i första hand vänstersidan (S och V), lät inte vänta på sig.

Skattesmitare! Östling lurar svenska folket! Han gör inte rätt för sig! De rika sviker Sverige! Lögn! Omoral!

Låt oss först göra klart en sak. Inget tyder på att Östling begått ett brott, snarare tvärtom. Han har varit väldigt transparent i hur han betalat sina skatter och hur han levt, varit skriven m.m. Därför måste hela resonemanget vila på det fundamentet. Allt annat är fel. Skulle det visa sig att det ligger brottslighet kopplat till detta, hamnar läget i en helt annan division, men det lämnar vi då det saknas grund för det påståendet.

De som skriker på Östling gör det av antingen ren okunnighet eller av andra orsaker, såsom avundsjuka och/eller Östlings bristande moral och etik.

Han har enl uppgift betalat 180 miljoner i skatt de senaste 7 åren…. 180 miljoner!

Han har varit skriven i Holland och där tjänat pengar. Han måste då följa de regler som gäller i Holland och som EU-medborgare. Därför betalade han skatt i Holland. Han har förmögenhet utanför Sverige, placerat i Luxemburg och Malta och betalar de skatter som resp EU-land har bestämt. Det står alla EU-medborgare fritt att göra exakt samma sak.

Han har fortfarande inte gjort något olagligt.

Han har uttalat sig klantigt under SVT-intervjun, vilket han bett om ursäkt för. Bra moral och etik av Östling att ta det steget. No big deal.

Att följa de regler och lagar som gäller, ligger rimligen i allas intresse, inkluderat Östling. Skulle inte du nyttja ROT-avdraget om du hade möjlighet och bodde i en villa, eller skulle du efterskänka den möjligheten och ge staten det beloppet? Kom inte och påstå att det inte går att jämföra, för det är precis vad du kan göra. En laglig väg att sänka din skatt, som du väljer att ta om möjligheten finns.

Ingen, jag betonar, INGEN, väljer att betala mer skatt än vad lagen säger. Varför ska då Östling göra något du aldrig kommer att göra?

Det svaret vill jag ha av dig som kritiserar Leif Östling.

Att sedan S- och V-politiker kritiserar Östling var väntat. Mest uselt var väl finansminister Anderssons gråtmilda uttalande där hon kraftigt kritiserar hans agerande. Detta samtidigt som Andersson har en utrikesminister som arbetade i Bryssel, som EU-kommissionär och lyfte ut 19 miljoner + 4,5 miljoner i lön/pension. Margot Wallström valde att inte betala en enda krona skatt i Sverige. Hon hade, precis som Östling, en valfrihet att göra det. Men hon valde att betala skatt i Belgien.

Hör vi någon kritisera det? Någon på SVT som granskar Wallström, eller ens ställer frågan till finansminister Andersson om att kommentera det agerandet och jämföra det med Östlings?

Skulle inte tro det.

Ridå.

Med doft av jantelag, //Öberg

Metoo skapar politisk aktivitet….

Metookampanjen har visat att en del män har svårt att förstå vad som är rätt och fel i kontakter med det motsatta könet.

Metookampanjen har också startat en våg av anklagelser mot män som påståtts agerat sexuellt felaktigt. Allt från en hand på någons axel till rena övergrepp. Dessa anklagelser har säkert i de flesta fall full bärighet och är korrekta. Problemet uppstår när en man blir utpekad för ett övergrepp, utan att rimlig bevisföring finns. Det blir ett gatlopp och offentlig uthängning vilket männen inte kan värja sig mot.

Visst, är de grisar ska de få skit, men hur vet vi egentligen att alla de män som nu pekas ut faktist ÄR grisar? Jag vill, så långt det är möjligt, ha ett rättssystem där gärningar leds till bevis och därefter bestraffas brottslingen. När det gäller sexuella trakasserier, ofredande m.m. blir det alltid svårt, då det ofta saknas teknisk bevisning och ord står mot ord. Gärningarna inom detta område utförs ofta i enskildhet, utan vittnen.

Med detta i färskt minne, pratar politiker om att de vill skärpa lagen. Det talas om samtycke, vilket jag anser vara en politisk anka. Hur lättare är det att bevisa ett övergrepp med en samtyckeslag som ”stöd”? I mina ögon inte alls, då brottet fortfarande sker i enskildhet, utan vittnen eller teknisk bevisning. Ord står fortfarande mot ord.

Det politikerna istället borde fokusera på är polisen, åklagarmyndigheten och domstolarna. Ett anmält sexualbrott/ofredande m.m. måste utredas och tas på allvar då det sker, dvs anmäls. Det måste till en kraftig prioriteringsökning kring dessa brott och kvinnan får inte misstänkliggöras genom att domstolar fortfarande tar hänsyn till hur hon agerade, var klädd, tidigare sexuella aktiviteter, läggning och vandel.

Ett sexualbrott är ett sexualbrott oavsett om kvinnan hade kort kjol och var ”utmanande klädd”. Ett sexualbrott är ett sexualbrott då en man inte begriper var gränsen går eller vägrar förstå när kvinnan säger nej tack. Ett sexualbrott är ett sexualbrott, oavsett vem som anmäler brottet. Social status, etniskt ursprung, hudfärg, sexuell läggning ska inte vägas in i hur allvarlig gärningen är. Ett sexualbrott är ett sexualbrott oavsett kvinnans fysiska eller mentala status. Hennes berusning eller oförmåga ska inte vara en parameter att ta hänsyn till som kan ge förövaren lägre straff!

Avslutningsvis. Straffet för sexuella övergrepp och våldtäkt måste justeras uppåt och det rejält. Det kan inte vara rimligt att lite momsfiffel straffas hårdare än våldtäkt. Våldtäkt sätter livslånga spår i offret och med det i beaktande måste straffskalan jackas upp rejält. Ta bort straffrabatt för låg ålder, tidigare ostraffad eller annat som ger förövaren fördelar. Återfallsförbrytare ska kemiskt kastreras då de uppenbarligen inte visat prov på bättring.

Metookampanjen har lyft fram ett samhällsproblem där vi alla insett bredden av eländet. Det är bra. Metookampanjen har samtidigt pekat ut män som kollektiv och att ”jag måste bättra mig”. Det är förjävligt då jag inte vill bli beblandad med de idioter som begår dessa brott. Ska jag bära deras skit på mina axlar? Inte en chans!

Skulle vi se en motsvarande kampanj där vi t.ex. kollektivt pekar ut en etnisk grupp som dåliga individer, bara för att en del i gruppen begår brott, hade det talats om rasism och fientlighet. Då hade vi sett aktivister på stan som försvarat gruppen och försökt förklara att det inte är okej att skuldbelägga en hel grupp. Tyvärr ser jag få inom Metoogrupperna som försvarar männen. För det är trots allt fler män som INTE begått sexuella övergrepp, än män som gjort det.

Jag älskar er kvinnor för ni är snygga, kloka, intelligenta, vägledande och modiga. Utan er skulle världen vara en oerhört mycket sämre plats att leva i.

Med doft av kvinna, //Öberg

Regeringsfrågan 2018….

Följer man debatten kring regeringsfrågan 2018, dvs efter valet, framgår det tydligt att Löfven söker en blocköverskridande lösning. Detta då han ledsnat på Miljöpartiet i Rosenbad och fan vet om de ens överlever nästa val. Dock anser statsministern att blockpolitiken är skadlig för landet. Detta trots att han just nu cementerar blockpolitiken med sin regering.

Jag kan tycka att Löfven själv är skadlig för landet, men det inser han ju inte själv.

Det intressanta med hans blocköverskridande ambitioner är att han endast kan tänka sig det om han själv får sitta som statsminister!

Har någon någonsin hört Löfven uttala sig i andra termer eller ambitioner än så? Ponera att Alliansen blir som block större än Löfvens dito. Då skulle Alliansen kunna bjuda in Löfven och erbjuda honom plats i en Alliansregering med Kristersson som statsminister. Då får Sverige en majoritetsregering och Löfven har i ett enda slag agerat som han hela tiden sagt: Blockpolitiken är skadlig för landet och måste brytas upp!

Bra Löfven! Så kunde 2018 se ut, efter valet.

Men så kommer det aldrig att se ut. (S) är troligen Riksdagens maktkåtaste parti och att de skulle underkasta sig till att ingå i en Alliansregering, men inte få inneha statsministerposten, är en utopi. Det kommer aldrig att ske.

Därmed är Löfvens ord om att blockpolitiken är skadlig för Sverige, inget annat än skrammel i tom tunna…som vanligt.

Det bästa för Sverige är en Alliansregering. De hade ingen absolut majoritet under Reinfeldt-eran och kommer inte få det 2018. Men de kan regera i minoritet, på samma sätt som Löfven gör idag.

Gå därför inte på Lörvens skrammel om att Alliansen inte har ett hållbart regeringsalternativ, för Löfven själv sitter med samma hand på sin sida om pokerbordet, men inser inte det. Det är värre än något annat.

Med doft av framtidstro, //Öberg