Partiledardebatt som visade på klara skillnader….

Aftonbladets TV-sända partiledardebatt visade på klara skillnader mellan rödgrönt och Allians. 300 000 jobb har skapats i Sverige, trots en ekonomisk kris som Europa och världen inte skådat sedan 1930-talet. Vänstersidan pratar om massarbetslöshet men verkar ha missat vad som hänt utanför Sveriges gränser. Stefan Löfven pratar om att ”vi behöver bygga vägar och järnvägar för att få fart på Sverige”. a88e9852536c612a_400x400arSka våra arbetslösa ungdomar åka bil och tåg? Ska den 90-dagarsgaranti de pratar om innebära att ungdomar som inte har jobb ska bli rallare och asfaltera vägar? Vad menar Löfven? Jonas Sjöstedt (V) säger sig vara feminist, men vill plocka bort den sänkta restaurangmomsen och RUT-avdraget, där den övervägande delen är arbetande kvinnor som där får sitt första jobb i sitt CV. Hur tänker karln?

Rödgrönt verkar ha missat det faktum att Sverige har den starkaste ekonomin, bästa statsfinanserna m.m. av alla Euroländer, vilket jag redovisat i tidigare inlägg. Hur kan något parti bortse från detta faktum och i en partiledardebatt prata om kris, oansvarlig ekonomisk politik?

Alliansen har presenterat sitt valmanifest. En röst på Alliansen blir mao en röst på det valmanifest de presenterat, dvs man vet vad man får. En röst på något annat parti än de fyra i Alliansen blir sålunda en röst på något som ska klippas och klistras efter valet. Demokrati innebär att de som får flest röster har störst inflytande. En röst på KD blir en röst på Alliansen och en röst på M blir en röst på Alliansen. I båda fallen vet du vad du får, för de fyra partierna har redovisat vilka punkter de avser genomdriva vid en ev valvinst. En röst på SD, V, S, MP eller V är värd lika mycket som en Alliansröst, men skillnaden är att rösten inte ger vid handen vad den leder till efter valet. Det kan man vara nöjd med, eller tycka vara dåligt. Oavsett valutgången borde V, MP och S ha en tanke kring en ev framtida regeringsperiod och därför anser jag att de bör redovisa den. Motståndarna menar att det inte är bra att redovisa ett regeringsalternativ innan valet, för det leder till en blockpolitik.

Men herre gud, vi har ju en blockpolitik och har haft det sedan urminnes tider! Att S, V och MP nu duckar innebär ju inte att blockpolitiken är borta. Vid en ev rödgrön majoritet kommer de att göra gemensam sak = Blockpolitiken finns. Varför då förneka att den INTE finns? Varför då ducka för att redovisa ett regeringsalternativ innan valet? Vad vill rödgrönt med försvaret, energin, RUT/ROT, skatterna, miljön? Idag har vi inte en aning. Alliansen har redovisat vad de vill. Klara papper. Om det sedan blir procentuella förändringar av betydande del mellan Allianspartierna efter valet vad gäller antalet röster och mandat, kan det säkert innebära en del mindre justeringar, men valmanifestet står fast. Det förändrar inte politikens huvudspår.

Alliansen knaprar in på de rödgröna (och varför de rödgröna mäts som en grupp är fortfarande en gåta, då de inte presenterat att de 3 vill/kan regera tillsammans, eller inte tillsammans…eller i fraktioner, bortsett från S/MP?). Jag tror inte Alliansen kommer att nå hela vägen och vi kommer att få se ett regeringsskifte om knappa 2 veckor. Det som gör mig orolig är inte att rookien Löfven blir statsminister, för sossarnas politik är inte kuslig i stora drag. Det som gör mig riktigt rädd är att MP/V får avgörande inflytande i en sosseledd regering. Det, mina vänner, är valets stora fråga och Sveriges öde de kommande fyra åren. Vilket inflytande får MP/V? Ju mer de får, desto sämre för Sverige som land och oss medborgare. Och detta faktum att de inte ens diskuterar offentligt vilken politik de vill föra om de vinner, gör mig oerhört misstänksam och orolig. Ingen bra magkänsla….

Med doft av magont //Öberg