Påvebesök i Sverige, utan kritik….skäms!

Så har Sverige förärats med ett påvebesök och alla bugar och välkomnar den katolske kyrkans överhuvud. Ingen kritik, inget ifrågasättande. Kungen och Löfven bugar.
img_1001
När Löfven besökte Saudiarabien var kritiken ganska massiv mot att regeringen ens besökte diktaturen och på plats inte fördömda dess illdåd.

Nu har vi påven på svensk mark.

Katolska kyrkan är en samlande och vägledande kyrka för 1,4 miljarder människor. En hisnande siffra och många av dessa bor i fattiga länder, med höga dödstal, sjukdomar m.m.

Påven står bakom en kyrka som fördömer abort och preventivmedel. Just det senare är anmärkningsvärt då nyttjandet av kondom hindrar könssjukdomar såsom HIV, syfilis, gonorré. Att kondomen kan förhindra oönskad graviditet är givet. Abortförbudet leder till illegala aborter med dödsfall, smärta, skam och ekonomisk ruin som följd.
img_1002
Vi har läst om katolska präster som förgripit sig på småpojkar och kyrkan vägrar polisanmäla svinen….ynkligt!

Påven leder en kyrka som vägrar erkänna kärlek mellan två män eller två kvinnor. De står inte bakom HBTQ-bersoners önskan om att få leva sina liv. Som grädde på moset är det inte heller acceptabelt att kvinnliga präster får verka i den katolska kyrkan.

Jag tror mig förstå att det är den svenska kyrkan som officiellt står bakom inbjudan, vilket svärtar ner ärkebiskopens händer. Men att statsministern eller oppositionen inte gör en politisk markering över den katolska kyrkans medeltida struktur finner jag vara märkligt. De företräder 1,4 miljarder människor som pga kyrkans gubbvälde och medeltida regler gör att 1,4 miljarder människor lever under förtryck, dör i förtid och ska samtidigt slicka rövarna på de präster som säger sig stå för människors lika värde.

Fy fan och nej tack!

Med doft av dödssynd //Öberg