Privata alternativ inom vården – Inte bara vård….

Då och då debatteras frågan om vi ska ha privata företag inom vård och omsorg. Jag är definitivt för detta och att privata företag tar ut vinst ser jag heller inga problem med. Kan Astra Zeneca och Pfizer tjäna miljarder på skattesubventionerade mediciner som gör oss friska kan vårdföretag göra detsamma.

VardDemo

Det privata vården, tillsammans med vården i offentlig regi, bidrar till att säkerställa högre kvalitet, ökad tillgänglighet och mångfald. Det finns otaliga undersökningar som även visar på att den privat drivna vården och omsorgen får höga betyg när det gäller kvalitet och bemötande. Ofta högre än genomsnittet för hela sektorn.

Det man även missar i debatten är företagandet som den privata sektorn skapat. Hela 54 procent av företagen inom den privata vården och omsorgen drivs av en kvinna. Det är nästan dubbelt så många jämfört med övriga näringslivet! 93% av de 11 000 företagen inom privat vård och omsorg är de facto småföretag med färre än 20 anställda. Totalt sysselsätter den privata delen 160000 personer och värt att notera, branschen har en hög andel företagare och medarbetare med utländsk bakgrund.

Dessa privata vårdgivare bidrar självfallet med investeringar. Exempelvis planeras det för fler än tusen nya platser inom den privat drivna äldreomsorgen de kommande två åren, en utbyggnad som kommunerna har svårt att klara av på egen hand. Sedan ser jag asbolut en fördel med den privat drivna vården, som även bekräftas av undersökningar, att många entrepenörer som startat företag inom privat driven vård och omsorg gör det för att kunna ta tillvara och utveckla egna och medarbetarnas idéer och förslag till nya arbetssätt. Den offentliga vården kan ibland uppfattas som trögare och mer toppstyrd, medan den privata tar tillvara på medarbetrnas idéer och kompetens på ett annat sätt.

Var det bättre förr? Det är lätt att glömma bort hur det såg ut i Sverige innan de privata alternativen tilläts. Vårdköerna var längre, tillgängligheten sämre, och den som var missnöjd med vården saknade möjlighet att byta vårdgivare. Man satt fast i ett stelt system utan valfrihet.

Den förändring jag gärna ser inom sjukvården är att den bör byta huvudmannaskap. Landstingen ska fråntas det ekonomiska ansvaret och istället ska all sjukvård ligga under staten. Din bostadsort ska inte få avgöra om du kan operera en höftled inom 1 vecka eller 10 månader. Med statligt huvudmannaskap säkras en rättvis finansiering och specialklinikerna och universitetssjukhusen kan fortsätta utveckla sina nischer dit hela Sveriges medborgare har möjlighet att få hjälp, utan revirpinkande.

Med noggrann upphandling, uppföljning och kvalitétssäkring ser jag bara positivt på de privata alternativen inom vård och omsorg. Vi ska absolut ha kvar våra offentligt drivna alternativ (som t.ex Universitetssjukhusen) för de har en given plats inom sjukvård och forskning.

Med doft av sundhet //Ö

3 tankar kring ”Privata alternativ inom vården – Inte bara vård….

 1. Olle

  Håller med om din synpunkt om att staten ska ta över huvudmannaskapet. Håller också med om att privata alternativ kan vara bra. Min enda åsikt i övrigt är att privata alternativ inte är till för en glesnande glesbygd. Fanns intresset hos marknaden hade lilla Nås redan privat äldreomsorg som alternativ

  1. Johan Öberg Inläggsförfattare

   Vem vet, kanske några sjuksyrror startar eget äldreboende och därmed tar full kontroll över sin arbetssituation och kan forma ett boende som de och brukarna trivs med! Men visst, i ett samhälle med krympande befolkning och utflyttning kan underlaget på sikt vara en betydande riskfaktor.

 2. Rikard

  Viktiga och aktuella frågor som berör alla. Grundfrågan är om den enskilda ska få välja? Ska vi kommunalisera alla frisörer i Sverige. Dessutom ska det erbjudas endast en hårfärgningsfärg -grått.
  Vill vi ha en jämlik vård och omsorg?
  Tack Johan för att du engagerar!

Kommentarer är stängda.