Regeringen mörkar sitt röstförfarande i FN….

Vi nås av nyheten att Saudiarabien röstats in som medlem i FN’s Kvinnokommission CSW. Omröstningen är sluten, men 45 av de 52 medlemsländerna i ECOSOC, som utser vilka som ska vara med i CSW, röstade för Saudiarabien. Källa: Aftonbladet.

Innan jag går vidare ska jag här kort visa vad Kvinnokommisionen har att göra.

# CSW sätter målen för FN:s jämställdhetsarbete och ser till att medlemsstaterna lever upp till dem.
# Varje år samlas kommissionen för att ta fram nya riktlinjer och ge konkreta förslag för att öka jämställdheten i världen.
# Kommissionen har 45 medlemsländer som utses av ECOSOC

Så, vi har ett av världens vidrigaste förtryckarstater som nu är medlem i en kommission som verkar för jämställdhet. Saudiarabien är ett av världens mest kvinnofientliga länder, om vi ser till kvinnors rättigheter och frihet. Att detta land ens finns som alternativ är för mig en gåta.

Det är som att utse Enköpings värsta A-lagare som ordförande för IOGT-NTO, eller en pyroman som chef över Enköpings Räddningstjänst.

Den politiska oppositionen i Sverige kräver att regeringen Löfven redovisar hur de röstat. Det är rimligt, med tanke på att regeringen Löfven ensidigt utsett sin regering till ”världens första feministiska regering”.

Att då inte vilja berätta hur man röstat i detta specifika ärende ter sig oerhört märkligt.

Företrädare för regeringen säger; – Det har varit en sluten omröstning. Vi offentliggör aldrig hur vi röstar i slutna omröstningar. Alla stater förväntas följa detta, säger Sofia Karlberg på UD:s presstjänst.

Det råder en sk utrikessekretess i ärendet.

Ynkligt!

Åter ser vi vår feministiska regering krypa för skurkstater. För någon månad sedan var det Iran och nu åter bödlarna i Saudiarabien. Att gömma sig bakom utrikessekretess eller annat är inget annat är fegt i detta specifika ärende.

Ni som är Socialdemokrater och anser er stå bakom Löfven kan inte vara stolta idag.

Jag spyr på politiskt fulspel och med sådana här fasoner bygger man inte upp förtroendet för politiker i allmänhet och Socialdemokratin i synnerhet. Sossarnas evige idol, Olof Palme, lär väl snurra sig yr i sin grav över regeringens osmakliga utrikespolitik.

Med doft av feghet, //Öberg