Regeringsfrågan 2018….

Följer man debatten kring regeringsfrågan 2018, dvs efter valet, framgår det tydligt att Löfven söker en blocköverskridande lösning. Detta då han ledsnat på Miljöpartiet i Rosenbad och fan vet om de ens överlever nästa val. Dock anser statsministern att blockpolitiken är skadlig för landet. Detta trots att han just nu cementerar blockpolitiken med sin regering.

Jag kan tycka att Löfven själv är skadlig för landet, men det inser han ju inte själv.

Det intressanta med hans blocköverskridande ambitioner är att han endast kan tänka sig det om han själv får sitta som statsminister!

Har någon någonsin hört Löfven uttala sig i andra termer eller ambitioner än så? Ponera att Alliansen blir som block större än Löfvens dito. Då skulle Alliansen kunna bjuda in Löfven och erbjuda honom plats i en Alliansregering med Kristersson som statsminister. Då får Sverige en majoritetsregering och Löfven har i ett enda slag agerat som han hela tiden sagt: Blockpolitiken är skadlig för landet och måste brytas upp!

Bra Löfven! Så kunde 2018 se ut, efter valet.

Men så kommer det aldrig att se ut. (S) är troligen Riksdagens maktkåtaste parti och att de skulle underkasta sig till att ingå i en Alliansregering, men inte få inneha statsministerposten, är en utopi. Det kommer aldrig att ske.

Därmed är Löfvens ord om att blockpolitiken är skadlig för Sverige, inget annat än skrammel i tom tunna…som vanligt.

Det bästa för Sverige är en Alliansregering. De hade ingen absolut majoritet under Reinfeldt-eran och kommer inte få det 2018. Men de kan regera i minoritet, på samma sätt som Löfven gör idag.

Gå därför inte på Lörvens skrammel om att Alliansen inte har ett hållbart regeringsalternativ, för Löfven själv sitter med samma hand på sin sida om pokerbordet, men inser inte det. Det är värre än något annat.

Med doft av framtidstro, //Öberg