Sälja Ena Energi eller ej?

Våra Enköpingspolitiker funderar nu kring att sälja vårt kommunägda energibolag, Ena Energi.

Orsaken är att bolaget står inför ett investeringsbehov om 500-1200 miljoner. Det lägre beloppet gäller en ny panna och att verket blir kvar på nuvarande plats, i Enköpings hamn. Det högre beloppet avser helt nytt verk på annan plats.

Anledningen till ny placering är att det finns en politisk (och folklig) ambition att utveckla Enköpings vattennära områden för boende, handel och park/strövområden.

Det lutar åt, vad jag kan bedöma idag, att man från politiskt håll ser på alternativet att sälja hela rasket till en privat aktör som då får ta investeringarna och med det en flytt av hela verket.

Politisk argumentation, från bl.a. Matz Keijser (S), är att det ska finansieras med eget kapital och därmed (efter att läst hans kommentarer) tolkar jag det som att hans åsikt pekar åt en försäljning.

Låt mig ställa en fråga. Varför ha kravet att det ska finansieras med eget kapital? Varför inte låna till investeringen, för det lär ett privat företag göra. Därmed landar lånekostnaden på samma belopp, oavsett ägare. Kommunen äger marken där verket står idag och om kommunen beslutar behålla Ena Energi och bygga nytt på annan plats, lär man kunna få några rejäla miljoner för den mark som ligger vid hamnen. Därmed kan belåningen minska.

Det jag inte förstår i argumentationen att sälja Ena Energi är hur det kan bli en bättre lösning för kommunen och värmeverkets kunder, sett till investering och en flytt.
En köpare har rimligen ganska exakt lika stora kostnader för investeringen som Enköpings kommun skulle ha. En köpare vill ha avkastning, precis som jag förväntar mig att politikerna vill ha från ett kommunalt drivet energibolag.

Vad är det då som driver politikerna att sälja?

Är det att kunna hiva in ett par/tre hundra miljoner vid en försäljning, för en lönsam kundstock och slippa allt ansvar för investering, drift och underhåll?

Det verkar vara helt okej, men att bygga en simhall för 400-550 miljoner är inga problem, när man säkert kan få ett par/tre hederliga bassänger för halva beloppet, i anslutning till befintligt Idrottshus. Eller en ishall för 70 mille, när det egentligen var frågan om en islada för 15-20 miljoner. Eller att köpa en rivningstomt och bekosta utgrävningarna till en slutnota om drygt 25 miljoner.

Lägg fram argumenten för att sälja och gör det utan politiska finter, så kan vi medborgare ta ställning till ert sätt att resonera. Vilka partier är för en försäljning och vilka är emot? Jag är inte helt främmande för att göra denna fråga till en valfråga…men låt mig gissa….politikerna vill inte det och därför kommer ett beslut innan sommaren 2018!

Med doft av oklar ekonomisk redovisning, //Öberg