Johan Öberg, Politik

SD:s Principprogram 2011, tryckversion 2.0, 2014-02-24…..

31 augusti, 2015 1

Hur många av er har läst Sverigedemokraternas principprogram som antogs på deras Landsdagar 2011 (och som idag är den gällande versionen)?

Ni som röstar på SD, eller kritiserar SD eller i övrigt har åsikter om SD…har ni läst dokumentet?
image
Det finns en hel del intressanta formuleringar, vilket är deras politik. Skulle SD få regeringsmakten är det principprogrammet som är vägledande. Låt mig ta några exempel ur detta program:

”Medlem av den svenska nationen kan man enligt vår uppfattning bli genom att antingen födas in i den eller genom att senare i livet aktivt välja att uppgå i den.”

Min kommentar: Medlem av den svenska nationen eller svensk medborgare. SD jobbar med två olika termer och detta skapar i mina ögon oklara förutsättningar och skumma tolkningar.

”Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet.”

Min kommentar: Du är alltså infödd svensk om dina föräldrar är av svensk eller nordisk identitet. Föds du i Sverige av finska föräldrar är du infödd svensk, men inte om du föds av tyska föräldrar. Smaka på det….

”Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.”

Min kommentar: Som assimilierad till den svenska nationen är den icke-svensk som känner större lojalitet till den svenska nationen än någon annan nation. Smaka på den…Om du är finne och flyttar till Sverige, lär dig språket, lär dig äta kräftor och dansar ”små-grodorna” kring midsommarstången är du alltså INTE assimilerad om du känner lojalitet till ditt gamla hemland. Det borde i SD:s värld inte fungera att t.ex heja på de finska Lejonen i hockey-vm….i alla fall om du vill betraktas som assimilerad.

”På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.”

Min kommentar: Jag kan alltså tappa min behörighet till den svenska nationen genom att ”byta lojalitet” eller ”kultur”. Smaka på det och fundera kring hur godtyckligt SD:s stasiagenter i deras Sverige ska hantera detta.

”Sverigedemokraterna betraktar folkhemstanken som en i grunden socialkonservativ idé. Visionen om ett återupprättat folkhem, där samhörigheten inte är baserad på klass- utan nationstillhörighet och där alla medborgare är garanterade en hög nivå av fysisk, ekonomisk och social trygghet, är också vägledande för Sverigedemokraternas politik på välfärdsområdet.”

Min kommentar: Ni som hävdar att SD är ett renodlat högerparti har här fått besked att SD snarare ligger närmare Socialdemokraterna än vad ni kanske anade.

”För att långsiktigt kunna slå vakt om folkhemstanken och välfärdsstaten måste man också slå vakt om den nationella sammanhållningen. Det måste finnas en gemensam identitet i botten för att de som har mer ska vara beredda att dela med sig till dem som har mindre. Av denna anledning finns det också en inneboende motsättning mellan välfärd och mångkulturalism”

Min kommentar: Ett mångkulturellt samhälle kan inte bygga välfärden enligt SD. Alla ska vara kristna, fira jul och se på Allsång på Skansen. De som har en annan tro, annan musiksmak och äter annan mat (men är i allt annat goda medborgare och betalar skatt) kan alltså inte vara välfärdsbyggare.

”Sverigedemokraterna skiljer på medborgarskap i den svenska staten och tillhörighet till den svenska nationen”

Min kommentar: Åter svänger SD med terminologi som i sin förlängning skulle kunna leda till att ett Sverige lett av SD innehar en myndighet som med olika fakta på bordet stämplar in människor i olika fack. Du innehar en tillhörighet i den svenska nationen, men innehar inte ett medborgarskap. Så länge du ber till Buddha eller går i en judisk synagoga kommer denna status att vara på detta vis.

Sverigedemokraterna slänger sig med många tvivelaktiga formuleringar. De är emot samkönades rätt till adoption och lyfter fram ”kärnfamiljen” där mamma och pappa finns. Åter ett exempel på Per-Albin Hanssons tal om folkhemsbyggandet.

Jag såg på Jimmie Åkessons sommartal i går (på YouTube). Två saker tar jag med mig från det talet, vilket applåderades mest:

1 – SD vill ha en folkomröstning om invandringen! Jubel och applåder, utan att någon i publiken (eller Åkesson själv) reflekterade över hur det skulle gå till. Hur ska frågan ställas? Smaka på den funderingen…

2 – Jimmie Åkesson lade ansvaret på alla övriga svenska politiska partier när det gällde alla döda flyktingar i lastbilar och på Medelhavet. Han menade att bara för att Sverige har en för generös invandringspolitik, leder det till att ”alla” vill till Sverige, och så drunknar de på vägen. Han nämnde inte att de flydde från något, utan TILL något….och publiken applåderade!
image
När ska journalisterna våga ställa de rätta frågorna till SD? När ska journalisterna med ifrågasättande sänka SD:s propagandamaskiner som med mekanisk och kirurgisk precision skapar sanningar bara de upprepas tillräckligt många gånger?
När ska journalisterna våga gå på SD och klä av dem den offerkofta de så gärna drar på sig så fort det blåser snålt?

Läs ideprogrammet. Lyssna på sommartalet.

Med doft av mörker //Öberg

Det finns 1 kommentar

  • Erik Liljencrantz skriver:

    Befarar att det faktiskt bor en latent (sd)-sympatisör i väldigt många. Det är lätt att känna hotet av ”miljontals flyktingar” för även om en mindre del av dessa når ända fram till Sverige så finns defakto många miljoner på flykt i världen. Att PK-media (inkl. Du ”hajjen”) invänder mot slängiga uttalanden från (sd)-företrädare tas av fler och fler som ”detaljer” när man ser migrantkrisen i Medelhavet och fler upplevt relaterade problem i vårt närsamhälle som (sd) ”kidnappat” som frågor ”bara de kan hantera”.

    Vi är många som befarat den utveckling vi ser med ökande sympatier för (sd), men det de lyckas med är att sätta fingret på den oro många känner – och möter man den oron med vackra tal om ”öppna hjärtan” och att vi som är rika måste hjälpa miljoner människor på flykt – då fortsätter strömmen till detta parti. Och att partiet har en svans, en baksida och både saknar politisk erfarenhet och vettiga lösningar på många problem spelar då mindre roll.

    Att försvara den fria asylrätten är också något som gynnar (sd). Det är inte asylrätten det är fel på, men man borde kunna tala om hur många migranter Sverige faktiskt kan ta emot per år – och att andra länder också behöver hjälpa. Att nu ens resonera kring att en siffra som övre gräns kanske kan behöva sättas leder till nedgörande kritik av ”alla andra” – och samtidigt får (sd) nya sympatisörer när inte ens behovet av en övre gräns kan diskuteras.

    Vi ”goda” vill hjälpa de många som drabbas av krig och elände i världen. Men ”alla” kan inte få hjälp i Sverige. Inser man inte det gynnas bara (sd), och det är verkligen inte det bästa för landet. (sd) snart största parti. Omöjligt att bilda någon rimlig majoritet utan dem – med eller utan den märkliga DÖ 🙁