Separerade gymnastiklektioner i religiös friskola….

Vi nås av nyheten att en religiös friskola infört gymnastiklektioner som hålls separerat mellan tjejer och killar. Jag tänker inte gå in på vad rektorn i skolan motiverar beslutet med, utan istället fokusera på vad jag tycker om fenomenet i sig.

Låt mig börja med vad lagen säger:
Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) ska verksamheten i skolan vara icke-konfessionell. Detta gäller dock inte för fristående skolor och förskolor som enligt Skollagen (SFS 2010:800, 1 kap. 7 §) får ha en konfessionell inriktning (undervisningen måste dock vara icke-konfessionell). Motivet till att skolorna får ha denna inriktning kan härledas från Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, där det anges att ”ska staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överenskommelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse”

Skolan ska alltså vara ”icke-konfessionell”, dvs vara sekulär. Skolan och religion ska vara två skilda saker och ska inte blandas samman (undantaget såklart för lektioner som lär ut religionskunskap).

Vi har ett antal religiösa friskolor, med ett antal olika religioner som bas, och ungefär var tionde elev går i sådan skola. Men även friskolornas utbildning ska vara icke-konfessionell. Anledningen, som jag ser det, till att staten accepterat friskolor är det som står ovan, dvs att Europakonventionen tar höjd på de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

God tanke.

Men varför ska vi genom skolan tillmötesgå föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse om vi samtidigt beslutat att skolan ska vara icke-konfessionell?

Föräldrar borde sköta sin tro, religiösa utövning och filosofiska tankar på sin fritid och inte på skoltid.

Det kan inte vara rimligt att religionen ska styra utbildningen. Kom nu inte och säg att detta är samma sak som att förbjuda kvinnor bära sjal eller niqab på franska badstränder, för det är två skilda saker. Skolan är obligatorisk och barnens ”arbetsplats” och ska vara ren från religiösa inslag. Vad en kvinna bär för kläder på sin fritid ska staten ge fan i.

Lägg ned alla religiösa friskolor och låt barnen gå i skolor utan religiösa inslag. Allt annat är ett kraftigt intrång i barnens fri- och rättigheter och att 2016 bedriva statligt hjärntvättande i Guds namn (eller Allah) känns som ett oerhört steg bakåt i tiden.

Avslutningsvis. Vem ser detta från barnperspektivet egentligen? Vem har ens lyft deras behov och situation? Var finns deras mänskliga rättighet? Här ser jag bara gubbar och män som i religionens namn säkrar nästa generation inom sin tro.

Ynkligt.

Med doft av religiösa tokerier //Öberg