Simhallen till offentlig debatt – Medborgardialog!

Vi som bor i Enköping har under en lång tid följt det politiska spelet kring simhallen och dess förestående nybyggnation, placering och finansiering. Beslut har tagits i kommunfullmäktige, rivits upp och nu senast stoppats då sittande majoritet totalt missat att bereda ärendet enligt kommunallagen. Det senare en blunder som saknar motstycke och jag förvånas över att den politiska majoriteten försöker skylla oppositionen för debaclet. Visst, det var oppositionen som upplyste majoriteten om det förestående misstaget och ev lagbrottet. Men att majoriteten beskyller oppositionen för att agera som de gjorde, istället för att vara tacksamma över att iallfall några har koll på lagen (och beredningsordningen) ter sig ganska märkligt och till viss del omoget.

För att återkoppla till själva bygget och processen har jag en reflektion. Jag träffar en hel del människor, med olika bakgrund, tankar och åsikter. Respekterar allas åsikter och gör mitt yttersta för att skilja på sak och person.

Ingen, jag repeterar ingen har sagt sig vara FÖR att placera simhallen 700 meter från alla övriga idrottsanläggningar. Visst är det märkligt? Inom alla andra projekt som engagerar oss Enköpingsbor, finns hela bredden och många olika åsikter. Men simhallens placering i Gånstabacken är det hittills ingen som är positiv till, bland de jag träffat och diskuterat frågan med.

Jag har även en fundering kring varför den politiska majoriteten inte bjudit in till medborgardialog om detta för kommunen stora projekt. Det minsta man borde göra är att bjuda in idrottsrörelsen och låta dem vara en remissinstans. Mig veterligen är det inte gjort.

Nu har oppostionen tagit taktpinnen och bjuder in till ett möte i kommunhuset på måndag. Annonser i lokaltidningarna visar att de vill informera, debattera och skapa en dialog.

På måndag klockan 18.30 bjuder Centern, Miljöpartiet, Moderaterna och Folkpartiet in medborgare och föreningar till ett möte för att informera om deras förslag.

Varför gör inte S, NE och V detta? Rädsla? Maktfullkomlighet? Okunskap? Feghet? Osäkerhet? Prestige?

Jag vet inte. Men det jag känner är att oppositionen i denna fråga tar simhallsfrågan lite mer ödmjukt och öppet än S/NE/V.

Jag hoppas denna fråga, med detta möte som initiativ, öppnar upp för en öppenhet och dialog med fler än oppositionens partier. Allt för att landa i ett beslut som får en bredare majoritet än 51%. Det gäller en investering på uppåt 400, kanske 500 miljoner innan denna saga nått sitt slut.

Med doft av dialog, //Öberg

2 tankar kring ”Simhallen till offentlig debatt – Medborgardialog!

  1. Pereric Öberg

    Fick nu lov att tänka till själv… inte heller jag känner någon som tydligt argumenterat FÖR en flytt av badhuset! INGEN!

  2. Örjan

    Om man nu ändå tänker sig att flytta på den, är verkligen Gånstabacken det bästa stället?
    Vi får hoppas på det bästa och att majoriteten lyssnar till det som kommer fram på måndagens möte. 🙂

Kommentarer är stängda.