Skolkommission tillsatt i Enköping….

Så har då Socialdemokraterna (S) och Nystart Enköping (NE), kommunens ansvariga partier, snickrat ihop den skolkommission man länge velat tillsätta. Oppositionen anser det vara onödigt med en lokal sådan, då det redan på riksnivå tillsatts en kommision för att utreda hur skolan ska lyfta från nuvarande ”krisläge”.
image
Så, vilka ska då ingå i vår lokala kommission?
Kommunpolitikerna Rolf Carlsson (S) och Ulrika Ornbrant (C).
Tre vetenskapliga experter: Mats Ekholm, fd generaldirektör skolverket, Ann-Christin Wennergren, forskare i pedagogik vid Högskolan i Halmstad samt Göran Isberg, utbildningsdirektör i Jönköpings kommun tillika Enköpingsbo.

Vi kryddar gruppen med tre personer som kvalificerat in sig pga ingresse och engagemang i skolfrågor. Mats Alvemark, Katri Atti och Tobias Gustafsson, samtliga Enköpingsbor.

Känns detta okej?

Jag bara undrar hur man kan tillsätta en lokal skolkommission i Enköping, utan att ha någon representant från skolan i Enköping? Var finns 3-4 lärare och kanske 1-2 rektorer? Det vore väl rimligt att ha med personer verksamma i den lokala skolan för att på så sätt få ovärdelig kunskap om nuläge, arbetsmetoder, brister, möjligheter m.m….men tydligen inte.

Istället satsar man på politiker, akademiska experter och några personer tagna ”från gatan” (ursäkta uttrycket) som har ett engagemang i skolfrågor.

Om jag verkade inom Enköpings skolväsende skulle jag bli rejält förbannad och ansedd vara rejält åsidosatt med en kommission sammansatt på detta sätt.

Med doft av kvarsittning //Öberg