Skrota den svenska modellen!

Åter ser vi ett företag, som pga strandade förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare, lamslås av en facklig strejk. SAS har sedan ett par dagar inga piloter att tillgå, då facket tagit ut dem i strejk. Det gör att 10000-tals resenärer är strandsatta utomlands och resenärer i Sverige kommer inte iväg på sina affärs- och semesterresor.

”Den svenska modellen ska försvaras till varje pris” dundrar flertalet av våra riksdagspartier. Vad är den svenska modellen?

image

Kort har den sitt ursprung från Saltsjöbadsavtalet som LO och SAF (Svenska Arbetsgivarföreningen) undertecknade 1938 och som reglerade den svenska arbetsmarknaden, förhandlingar och lönesättning. Det innebar att arbetsmarknadens parter skulle göra upp om villkoren på den svenska arbetsmarknaden, utan statlig inblandning.

Snart 80 år senare konstaterar jag att den modellen inte fungerar. Av flera skäl. Vi lever i en global marknadsekonomi idag och är medlemmar i EU som gör att arbetskraften kan röra sig snabbt och enkelt i Europa. Pengar och varor flödar snabbare än någonsin mellan länder och vi utstätts sekundsnabbt för valutaspekulationer, konkurrens, uppköp och ständigt hot från andra länders ambition att ta marknadsandelar.

Det innebär att parterna borde ha en modell som snabbare kan anpassa företagen till de förändringar man ställs inför. Vår ekonomiska verklighet är helt annorlunda idag än 1938 och därför måste regleringen se annorlunda ut!

Men Saltsjöbadavtalets anda lever vidare. Kommer företag och fack inte överens, tar facket sekundsnabbt till strejkvapnet. Som grädde på moset har många andra fackförbund möjlighet att sympatistrejka, trots att de inte har något med konflikten att göra.

Kostnaden för en strejk drabbar företagen hårdast. De tappar kunder, konkurrenter tar andelar och tredje man (läs: vi) drabbas obönhörligt. Facket tar inga risker i en strejk, dvs de kan inte anses bära skuld till företagens förluster och vi konsumenter kan inte stämma facket. Vi får stilla tiga och ta konsekvenserna, oavsett pris och förlust. Har facket en välfylld strejkkassa kan de utan större bekymmer ta ut sina medlemmar i strejk och ofta för orsaker som är rent patetiska.

Det får vara nog nu! Strejkrätten måste begränsas till ett minimum!

Facket liknar mer och mer maffiaorganisationer som tar till strejk, blockad (mot företag som vägrar skriva på kollektivavtal, trots att företagen har laglig rätt att vägra) och på andra sätt gör livet surt för arbetsgivarna. Strejk kan inte vara det som är lämpligt år 2016.

Jag har ett förslag. Om parterna inte kan komma överens, borde de gå till en Arbetsmarknadsdomstol (AMD) och där lägga fram sina argument och driva sina sakfrågor. Domstolen tar sedan ett beslut som parterna måste följa. Så fungerar vårt rättsväsende och i många andra fall finns andra domstolar som tar beslut där parter inte kommer överens, och parterna är tvingade att följa domen. Att bedriva livsviktiga förhandlingar baserade på 80 år gamla överenskommelser är inget annat än korkat.

Med doft av maktlöshet och fackpamperi //Öberg