Enköping, Politik

Stadshotellstomten på samråd och Sverigedemokraterna i Enköping svamlar….

27 augusti, 2014 0

PEAB har nu inkommit med skisser och förslag kring hur den idag obebyggda rivningstomten ”statt” kan tänkas bebyggas. Kommunstyrelsens ordförande, Anna Wiklund, låter meddela att tisdagen den 2 september ska kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott fatta beslut om förslaget ska skickas ut på samråd. Samråd är ett tillfälle för att lämna synpunkter och idéer om förslaget. Dels för att kommunens beslutsunderlag ska bli bättre, men också för att de som berörs av förslaget ska få insyn i arbetet.
Statt torget Om allt flyter på är genomförandetiden ca 5 år och bygget väntas ge 40-50 nya lägenheter samt affärsytor i markplanet.

Vad tycker jag om förslaget? Att i hörnet Kyrkogatan/Källgatan bygga någon våning högre har jag inget emot. Vi har redan idag byggnader i den höjden i stadskärnan så de som skriker att det stör stadsbilden har ingen koll på omgivningen. Se på de två höga husen på Eriksgatan, dels det vid gamla Intersport samt ”pelarhuset” nere vid hörnet Eriksgatan/Tullgatan. Utöver dessa har vi det nybyggda omvårdnadsboendet i hörnet Sandgatan/Östra Ringgatan. Vi har alltså 3 fastigheter som alla är ca 8 våningar höga. Till det kan vi lägga det nya huset som ska byggas på ”Pausparkeringen”, mittemot gamla Intersport (arbetsnamnet Lilla Torg). Det kommer också få en höjd om 8 våningar. Vi har alltså flera befintliga hus som är högre än de tre våningar som idag är dominerande i stadsbilden. Det jag saknar i PEABS skiss är en mer utmanande arkitektur. Våga ta ut svängarna och skapa ett hus vid torget som sticker ut lite mer, utan att för den skull vara provocerande!

Sverigedemokraterna i Enköping har idag en insändare i Enköpings-Posten där de besvarar en moderat fullmäktigekandidats (Eva-Mi Einvall) insändare tidigare i veckan. SD De hävdar att övriga partier vill öppna plånboken och skära ned på välfärden för att ge 80 000 flyktingar uppehälle i Sverige. De menar att hjälpa 80 000 inte är någon idé eftersom det finns 50 miljoner kvar utan hjälp. Detta cyniska resonemang visar på hur vidrigt sjukt SD resonerar. Dels älskar de att ställa flyktingmottagandet i direkt konflikt med välfärden. Dels anser de att 80 000 människoliv inte är värda att rädda. Kan vi inte rädda alla 50 miljoner är det lika bra att skita i att rädda 80 000. Hur sjuk kan politiken bli och vilket människovärde har dessa SD-politiker, Karina Einarsdotter, Sven Söderström, Lars Franzén och Marianne Ericsson. Dessa SD:are kritiserar även Eva-Mi Einvall för att hon inte i sin insändare anger i vilken kommun hon kandiderar. Att dessa fyra Sverigedemokrater gör precis samma sak verkar de inte ha en aning om, för var i deras insändare ser jag att de kandiderar till Enköpings kommunfullmäktige? Självmål av pinsamma mått må jag säga!

Att sedan Sverigedemokraterna avslutar sin insändare med att påstå att SD är en stark röst för mänskliga rättigheter gör mig oerhört illamående. Jag river ur insändaren och snyter mig i tidningspappret, känner mig nöjdare och kastar skiten i soptunnan.

Med doft av brun skitpolitik //Öberg

Det finns 0 kommentarer