Etikettarkiv: Hagamannen

”Hagamannen” attackerad med golklubba….

Vi har fått nyheten om att den nyss villkorligt frigivne ”Hagamannen”, Niklas Lindgren, blivit attackerad utanför det boende han hade i trakterna av Luleå. Enligt lokaltidningen NSD är det tre gärningsmän som med golfklubba skadat Lindgren i huvudet och han har därför blivit tvingad att uppsöka sjukhus. Han har idag fått lämna sjukhuset och ska inte ha några allvarliga skador.

Hagamannen dömdes för flera överfallsvåldtäkter och mordförsök i Umeå. Straffet blev 14 års fängelse och han frigavs i slutet av juli i år. Inför hösten kom han in på en utbildning i Luleåtrakten.

image På de sociala medierna och på olika forum har drevet gått och hatet samt glädjen över att han skadats visar inga gränser.

Jag mår dåligt över detta. Jag har full förståelse för att människor (inkluderat undertecknad) är förbannade över de brott han begått. Jag har även full förståelse över att han fått en 2/3-delsfrigivning efter ca 8 års fängelse av utdömt straff på 14 år.

Det jag inte har förståelse för, ens en gnutta, är när vanligt folk tar golfklubbor och svingar mot Lindgren. Samhället har försatt honom på villkorlig fri fot. Han är därför lika fri som du, jag och din granne och inte fan behöver jag vara rädd för att grannen ska svinga en golfklubba mot mitt huvud! Det ska inte Lindgren heller behöva vara.

Det som sker i forum och på sociala medier är att en hatisk stämning piskas upp som leder till att halvgalna lirare ser det som accepterat att gå till fysisk attack. Det blir okej att klippa killen, för tillräckligt många på nätet tycker så. En form av grupptryck och normalisering utan dess like.

När ska det vara okej att göra på detta sättet? Många säger ju att ”han förtjänar detta med tanke på vad han gjort”. Om det är så, vilka andra brott ska leda till samma pöbelmentalitet?
Snatteri, våldtäkt, rån, förskingring, förtal, olaga hot?

I alla brottsfall har vi offer och gärningsmän. Alla offer är i alla brott utsatta och lider skada, många gånger för livet. Ska vi därmed ges rätten att, förutom det fängelsestraff gärningsmannen får, ge oss på dessa för att ”de förtjänar det”?

Inte i mitt samhälle och jag hoppas innerligt du inte vill ha det i ditt samhälle.

Är vi missnöjda med hur straffskalan ser ut, eller den förtida frigivningsprincipen ska vi ringa våra politiker och påtala det. Vi ska demonstrera på gator och torg. Med demokratiska metoder kan vi påverka och förändra. Inte med golfklubbor utanför Luleå…

Med doft av pöbel //Öberg

Foto: Aftonbladet

Hagamannen villkorligt frigiven idag….

Ingen lär ha missat nyheten att serievåldtäktsmannen Niklas Lindgren, även kallad ”Hagamannen” släpps på fri fot idag. Haga Han häktades och den 22 april 2006 och erkände senare han att han utfört sex av de överfall han anklagades för. Den 19 juli 2006 dömdes han av Umeå tingsrätt till 14 års fängelse för våldtäkt i ett fall, grov våldtäkt och mordförsök i två fall samt två fall av försök till våldtäkt. Efter överklagan till Hovrätten dömdes Lindgren den 2 oktober 2006 återigen till 14 års fängelse samt att han då även fälldes för en våldtäkt på en 15-årig flicka i stadsdelen Ersboda.

Enligt praxis friges en dömd brottsling villkorligt efter att ha avtjänat 2/3 av fängelsestraffet, såvida synnerliga skäl talar emot ett förtida frigivande. Lindgren har inte misskött sig i fängelset och därmed föreligger inga synnerliga skäl. Så tolkar jag det hela. Idag är han villkorligt frigiven och med det följer en prövotid som motsvarar det som återstår av det aktuella straffet, dock minst ett år. Han tvingas även genomgå olika program för återanpassning och rehabilitering. Han är fri att resa hem till Umeå, vilket från början nekades, men efter överklagande togs den restriktionen bort.

Den här frigivningen är knivig, minst sagt. Kriminalvården har i sina bedömningar konstaterat att återfallsrisken är stor varför Lindgren nekats obevakade permissioner. Det är här det blir problematiskt. Han friges efter 2/3 då inte synnerliga skäl finns för kvarhållande, men han har inte anförtrotts ens obevakade permissioner pga risken för återfall. Det betraktas tydligen inte som synnerliga skäl. I ett utlåtande från september år 2014 skriver Kriminalvården att ”det fortfarande finns skäl att vidta fortsatta begränsningar i NN:s (min notering: Niklas Lindgren) verkställighet. /…/ det fortfarande finns en påtaglig och beaktansvärd risk att NN begår brott eller gör sig skyldig till allvarlig misskötsamhet om han beviljas permission på egen hand eller särskilda utslussningsåtgärder”. I mina ögon borde han inte bli frigiven efter 2/3 då Kriminalvården ens inte vågat ge honom obevakade permissioner, utan här borde man åberopa ”synnerliga skäl”.

Jag förstår inte varför vi i Sverige har en frigivningspraxis efter 2/3 av tilldömt straff? Får jag som fortkörare tillbaka 1/3 av bötesbeloppet om jag efter något år inte kört för fort igen? Skulle inte tro det…. Varför utdöma 14 år om man inte ens ska sitta i 14 år? Då vore det väl ärligare att tilldöma ett straff på 9 år? Att i stort sett samtliga instanser i detta fall konstaterar att Lindgren har en överhängande risk att återfalla är inget som tas till beaktande. Det finns utlåtande som skickats till Övervakningsnämnden tidigare i år, där det framgår att Kriminalvården bedömer att Lindgren uppfyller kriterierna för sexuell sadism. Det är iofs inte olagligt att vara sadist, men att som dömd serievåldtäktsman ha den diagnosen torde vara en olycklig kombination.

Med facit i handen borde Lindgren dömts till rättspsykiatrisk vård. Då hade han förmodligen fortfarande varit inlåst idag, men å andra sidan kunnat vara på fri fot tidigare om ansvariga läkare bedömt honom som frisk….

Nu är Lindgren fri och kan ses på stora torget i Umeå om någon timme. Demonstrationer sker i Umeå och polisen medger att det finns en hotbild mot Lindgren och att en mobb kan ta lagen i egna händer. Han är i lagens namn en fri man och ska betraktas som sådan. Att allmänheten hyser agg mot honom är naturligt och förståeligt, men att ge sig på honom är inte acceptabelt. Då hamnar vi i ett medeltida Sverige där rättssystemet sätts ur spel. Han rår inte för att 2/3-frigivning är en praxis och det straff han fått har han nu suttit av och därmed är han en fri man.

Detta visar på ett dilemma i det svenska rättssystemet. Lindgren har begått tre våldtäkter, varav en grov, samt två mordförsök och två fall av försök till våldtäkt. Detta ger 14 år, dvs 2 år/förseelse. Mattias Flink, som mördade 7 personer, fick sitt livstidsstraff tidsbestämt till 30 år nyligen och enligt praxis gäller 2/3-frigivning som gjorde att han efter 20 års fängelse släpptes fri i juni 2014. flink 20 års fängelse för 7 mord gör knappt 3 år/mord. Är hans straff rimligt i proportion till gärningen? Nej! Han borde få sitta livstid i och med att han med sin AK5 mejade ner Karin Alkstål, 22 år, Therese Danielsson, 20 år, Helle Jürgensen, 21 år, Lena Mårdner-Nilsson, 29 år, Jenny Österman, 22 år, Maths Bragstedt, 35 år samt Johan Tollsten, 26 år. Deras liv släcktes där alla var i början av sina liv och de efterlämnar sörjande syskon, föräldrar m.m. De anhöriga fick livstid, Flink fick knappt 3 år/offer.

Det finns forskning som hävdar att höjda eller skärpta fängelsestraff inte leder till färre brott. Så är det säkert. Flink eller Lindgren hade förmodligen utfört sina brott oavsett straffskala, dvs det finns inget preventivt i att ett möjligt livstidsstraff hotar. Dock är straffpåföljden en signal till de anhöriga och samhället i övrigt viktig i hur vi ser på brott och att vi med straffskalan definierar brottets allvar. Livstidsstraffet ska vara kvar och i mina ögon bör livstid vara livstid. Det ska vara oerhört starka skäl till att tidsbestämma ett utdömt livstidsstraff. Jag har därför ett förslag. Inför ”livstidsstraff utan möjlighet till benådning” för de allra grövsta brotten (som exempelvis Flink, Malexandermorden, Stureplansmorden m.m.). Dessa straff är livstid på riktigt och de dömda kommer aldrig att släppas utanför fängelsemurarna, aldrig få permission och därmed hållas bakom lås och bom. De har förverkat sin rätt att leva med oss övriga ute i samhället.

Med doft av riktig livstid //Öberg