Etikettarkiv: Nystart Enköping

Nystart Enköping kryssar sig framåt….

Valmyndigheten har nu räknat och släppt samtliga kryssande valsedlar. Här kommer kalla fakta, topp 4. Siffrorna inom parentes är partiets totala antalet röster:

Socialdemokraterna fick 2523 kryss (8281), 30% kryss, Nystart Enköping 1665 (3747), 44% kryss, Moderaterna 1435 (5318), 26% kryss, Centern 799 (2632), 30% kryss.

Totalt antal kryss, samtliga nio partier: 8496 stycken.

Nystart Enköping tar alltså en silverplats, vilket jag kan anse vara anmärkningsvärt ur ett positivt perspektiv för NE, men samtidigt ett oerhört svidande nederlag för samtliga partier. NE har hela 44% av sina röstare som aktivt kryssar, vilket är en oerhört hög siffra.

Det bekräftar det faktum att NE vunnit kampen, på bara 6 månader i att synas, engagera och faktiskt få medborgare att rösta, kryssa och vilja se en förändring. Jag är dock fortfarande frågande till vilken förändring vi får se med NE i Fullmäktige, för hur de ställer sig till (S), som vill bilda en politisk majoritet vet vi inte idag. De har ju sagt sig vilja stå utanför den traditionella blockpolitiken och kan det skapa ett politiskt förlamande och kortsiktiga kompromisser?

Nystart Enköping är redan kommunens tredje största parti med sina 14% och levererar de inte konkreta resultat under de två första åren kommer domen från media, medborgare och politiska motståndare bli hård. Jag ger dem 100 dagars smekmånad i att komma in i den politiska processen. Från dag 101 kommer min granskning och tyckande övergå i en mer kritisk och konkret analyserande fas.

En del politiker anser att kryssmöjligheten är ett gissel och att partiernas lista ska gälla. Två av dessa är Mårten Wedebrand (S) och Magnus Ahlkvist (V). Magnus kan iofs se ett ökat valdeltagande till följd av kryssmöjligheten, men i övrigt är han negativ. Kan dessa två herrars åsikter spegla en ideologisk position att partiet vet bättre än den enskilde medborgaren? Jag är hur som haver av direkt motsatt åsikt!

Klart att det finns en poäng i kryssandet. 1. Ökat valdeltagande. 2. Politiker som kryssas in har ett större förtroende från allmänheten, vilket inte ska underskattas i en tid då politikerförakt kan antas vara en del av vardagen. 3. Ett parti som har sina interna nomineringar bygger på andra principer än hur väljarna ser på saken. Kryssen blir därmed en signal och betyg till de politiska partierna i hur de hanterat sina interna nomineringsprocesser. 4. Politiker som fattat galoppen med kryss har också större aktivitet på fältet inför val. De är mer engagerade och visar att de vill komma in, vill vara folkets val m.m. Jag är för kryssande för det vitaliserar valprocessen och ökar engagemanget bland väljarna men framförallt bland politikerna!

Jag önskar verkligen de nybakade politikerna i NE, samt övriga nyinvalda (och gamla) kommunpolitiker lycka till. Vårda mina skattepengar med omsorg och se dem inte som era, utan betrakta dem som mina vilka ni fått i uppdrag att använda med ansvar och visdom. Var ödmjuka inför den uppgiften!

Med doft av förväntan //Öberg

Nystart Enköping – Nytt lokalt parti med sikte på fullmäktige?

bg-1-271934

Så har då Nystart Enköping (NE) visat sig för första gången med en pressträff i centrala Enköping.

Deras vision är:
”Vi vill verka fritt för Enköpings bästa, utan påtvingad lojalitet med andra partier eller block. Vi vill främja den öppna, lokala debatten och fatta långsiktigt hållbara demokratiska beslut grundade på Enköpingsbornas vilja.”
…. samt:
”Föreningen har som ändamål att verka som ett politiskt parti med mål att ställa upp i valet till Enköpings Kommunfullmäktige, att främja en sund ekonomisk utveckling i Enköping baserat på demokratiska värderingar med respekt för alla människors lika värde, samt att representera Enköpingsborna i den kommunala beslutsgången”.

Så vad betyder detta och vad kommer NE att innebära för Enköping?

Det är för tidigt att sia om och de personer som idag finns på hemsidan är en mix av Centerpartister, Lidingöpartiet, företagare, studenter m.m. En bra åldersmix är det samt viss mått av politisk erfarenhet. Vilken plattform de går till val på får vi avvakta någon månad med. Om de sedan lyckas klämma sig in i fullmäktige får framtiden visa.

Hur som haver välkomnar jag initiativet för det är trots allt en ny röst och kanske nya tankar och infallsvinklar på redan kända problem i kommunen. Jag ser med nyfikenhet och spänning fram emot mer information från NE men även hur de etablerade partierna förhåller sig till ”fågelungen”!

Med doft av nyfikenhet //Ö