Enköping, Politik

Tankesmedjan i Enköping

8 maj, 2014 0

Igår eftermiddag hade Tankesmedjan Enköping ett informationsmöte i kommunhusets fullmäktigesal. Tankesmedjan kickade igång hösten 2013 och har idag ca 1350 medlemmar i den Facebookgrupp som då bildades https://www.facebook.com/groups/176175195907312/. Idag är Tom Stråhle och Andrea Edwertz de två tongivande projektledarna och de gör ett bra jobb i att driva Smedjan framåt.

Syftet med gårdagens möte var dels att höra Andrea berätta sin livshistoria, vilket var gripande och fantastiskt, samt att Tom berättade om vad Smedjan pysslat med sedan oktober i höstas.

Först en kort förklaring kring hur och varför Tankesmedjan uppstod.

Enköpings Kommun kallade till ett öppet informationsmöte kring utvecklingen av centralorten. Jag var där, Tom och kanske 20-30 personer till. Mötet var i stort sett en envägsinformation från kommunens tjänstemän inom byggsektorn där de beskrev nuläge och kommande projekt. Intressant och bra initiativ, men Tom och jag saknade en tvåvägskommunikationen där vi åhörare skulle få tycka till om ”Vad vill vi satsa på i Enköping” (vilket var lite av rubriken på den annons kommunen hade inför mötet). Där såddes fröet till Tankesmedjan.

Tankesmedjans Syfte, som det är skrivet idag:
Ett forum där medlemmarna driver de frågor som vi anser är viktiga för Enköpings kommun och andra intressenter.
Den ska vara öppen, kommunikativ och tillgänglig för så många som möjligt.
Träffarna ska protokollföras och läggas ut under filer (samlade dokument) i facebookgruppen Tankesmedjan Enköping.
Smedjan ska träffas i olika miljöer som har anknytning till de frågor vi ser som viktiga.
Det ska vara lättsamt, trevligt och träffarna ska ha en positiv anda.

140216_tankesmedja_puff2 Utöver syftet är Tankesmedjan inte ett forum för att agitera för/mot en viss politisk åsikt. Det får de politiska partierna pyssla med. Tankesmedjan ska fånga upp individers vilja att påverka, tycka till och förhoppningsvis förändra, oavsett politisk, religiös eller etnisk bakgrund. Det är här Smedjan fyller sitt största syfte; att fånga upp Enköpingsbornas idéer och ge alla utrymme att tycka till utan att få en kritisk ”åthutning” tillbaka.

Mina tankar efter gårdagens möte där det även gavs bra utrymme för frågor och svar från åhörarna är följande.

Tankesmedjan har en plats i det offentliga rummet och den attraherar personer från olika bakgrunder. Jag tycker inte Smedjan ska bli för formell, med styrande stadgar och tydliga mål. Det kan hämma kreativiteten och flexibiliteten samt driva Smedjan mot en definition av politiskt parti. Smedjan ska vara en plattform för människor att träffas och diskutera. En brobyggare mellan olika åsikter, kulturer, tankar och idéer. Visst vill många se konkreta resultat av Smedjans arbete, i form av medborgarförslag m.m. Redan idag kan medborgarförslag läggas om en grupp i Smedjan finner en fråga värd att driva till fullmäktige. Ingen hindras från att ta det initiativet!

Det är ofta politiska representanter med på Smedjans möten och de har självfallet alla möjligheter att fånga upp de idéer och tankar som kommer ur Smedjans arbete för att inom sina respektive partier omforma tankarna till konkret politik. Smedjan agerar som en såmaskin där en massa frön sätts i jorden som våra politiker kan vattna och senare skörda.

Bara under gårdagens möte fanns politiker från V, MP, S, C, M och nystartade partiet Nystart Enköping (har inte full koll på alla närvarande, så jag reserverar mig för exaktheten). Det visar ändå att Smedjans arbete är av intresse för våra folkvalda och att de vill lägga örat mot marken och lyssna. Smedjan fyller sitt syfte i att fånga upp medborgarnas tankar och idéer och jag anser att Smedjan ska fortsätta på den inslagna vägen och absolut hålla sig borta från att omformas till ett politiskt parti. Fortsätt vara den neutrala samlingspunkten för alla, oavsett bakgrund. Det vinner Enköping på!

Med doft av smide //Ö

Det finns 0 kommentarer