Tankesmedjan i Enköping

Som en del av er Enköpingsbor känner till, har jag varit engagerad i Tankesmedjan i Enköping. Tankesmedjan är ett opolitiskt forum där alla, oavsett partifärg, bakgrund, religiös eller etnisk ursprung ska få sin röst hörd. Vi ska vara den samlande kraften för den som vill ”tycka till” om allt som rör Enköpings Kommun. Smedjan arrangeraar möten/träffar med olika teman (t.ex idrott, handel, turism, företagande, kultur) och alla är välkomna att deltaga och ha en åsikt!
image
Det kan vara svårt för den enskilde medborgaren att göra sin röst hörd. Alla kan eller vill inte skriva insändare, kontakta sin politiker eller på annat sätt uttrycka sin åsikt fritt. Det är här Tankesmedjan ska kliva in och låta personen tycka till, orkitiskt, om det som personen ifråga har på hjärtat.

Det är främst via Facebook som Smedjan idag kommunicerar och informerar. Sök på ”Tankesmedjan Enköping” och bli medlem. Vi är idag 1143 medlemmar och detta har skett på bara 5 månader.

Min roll är att vara en tyckare (som alla andra) och jag har ingen central och sammanhållande roll. Tom Stråhle är huvudpersonen och han gör ett bra jobb med att surra med politiker, föreningsmänniskor, företagare, handlare m.m. i syfte att skapa underlag för debatt, åsikter och lösningar.

Nu har Tankesmedjan smitt i 5 månader och det börjar bli dags för aktivt handlande i form av Medborgarförslag till Kommunfullmäktige. Smedjan ska/bör samla ihop de 2-3 ”hetaste” frågorna (och förlsag till lösningar) och lägga dessa som förslag. Det är då, först då, som Smedjan får sin riktiga legitimitet och den påverkande maktfaktor som jag tror många ”tyckare” eftersträvar.

Jag vet att många politiker ser på Smedjan och följer dess verksamhet. Drygt 1100 medlemmar i Facebookgruppen gör att dess agerande och åsiktsframställande ändå har en viss legitimitet och möjligheten att påverka torde inte vara obefintlig.

Jag hoppas Tom fortsätter sitt arbete med Tankesmedjan. Jag ska göra vad jag kan, i mån av tid (jag reser ju varannan vecka), för att driva den framåt. Jag tror med bestämdhet att den har ett gott syfte och kan fånga upp kloka idéer samt ge medborgare en möjlighet att tycka till utan krångligheter.

Med doft av glöd //Ö