Uganda inför livstids fängelse för homosexualitet…

Jag såg på nyheterna ikväll att Ugandas president skrev under en ny lag som förbjuder homosexualitet och som grädde på moset är straffskalan upp till livstids fängelse…men för lindriga förstagångsförbrytare endast 14 år(!) Vi pratar 2014….

Underskriften direktsändes i TV och presidenten sade att ”det är naturligt att som man gilla alla vackra kvinnor i den här salen, men att som man gilla andra män är onaturligt.”

Hela parlamentet stod bakom beslutet, så det är inte en persons verk, utan ett demokratiskt parlament som tagit beslutet. Orsaken sägs vara starka kristna falanger som drivit frågan.

Sverige ger bistånd och/eller samarbetar med flera av följande regimer som alla har dödsstraff för homosexualitet: Afghanistan, Iran, Mauritanien, Nigeria, Saudiarabien, Somalia, Sudan, Förenade Arabemiraten (Dubai), Jemen och Gaza.

USA har deklarerat att detta kan allvarligt störa förbindelserna mellan länderna och Ugandas president svarar med att de inte ska lägga sig i landets inre angelägenheter. Bra där Mr Uganda President. Då drar vi väl in allt bistånd eftersom det också kan anses vara kopplat till ert lands inre angelägenheter!

Uganda får ca 250 miljoner i årligt bistånd varav ca 1/3 hamnar i deras statsbudget och Sveriges biståndsminister avser inte ändra på det flödet i dagsläget. I slutet av 2014 ska en översyn göras enligt ministern.

Detta har på Facebook debatterats ikväll och det finns en samsyn i att regeringen borde markera detta felaktiga beslut med att dra in den 1/3-del av vårt bistånd som går till Ugandas statsbudget. Finansminister Borg är faktiskt i Uganda just nu och han vill avvakta för att se hur Uganda praktiskt hanterar detta innan eventuella åtgärder vidtas. Jag skulle gärna se ett svenskt regeringsagerande oavsett hur Ugandas rättssystem hanterar lagen, för bara genom att införa en lag som denna har Uganda gjort oerhört fel. Politiskt mod efterfrågas nu från våra svenska ministrar!

Med doft av ställningstagande //Ö