Vad kan Nystart Enköping tillföra oss medborgare?

Jag har idag varit på Företagsmässan i Enköping med dess efterföljande ”After Mäss”. Ett fantastiskt arrangemang av FannaExpo som för tredje året arrangerar mässan som lockar ca 7000-8000 besökare. En fantastisk siffra i en kommun bestående av 40000 invånare!

Nytt för i år är att de politiska partierna fått monterplats och Nystart Enköping (NE), vårt senaste nya parti, har självfallet tagit tillfället att synas.
image Det är för dem oerhört viktigt att i detta forum få synas, tillsammans med de etablerade partierna, och få möjlighet att lyfta fram sina åsikter.

Jag har haft möjlighet att prata med en knapp handfull av dess frontfigurer och det känns väl som att de har en god möjlighet att ta några stolar i fullmäktige efter höstens val. Jag påstår att de får plats och att det istället är en fråga om de blir 4:e eller 5:e största parti efter M, S, C och/eller MP/V. Tror de ganska lätt seglar om både KD, FP och SD.

Det jag kan sammanfatta efter kvällens diskussion med NE’s företrädare är att alla styr inte åt samma håll. Det spretar. Självfallet naturligt med ett ungt parti, men kan vara förödande. Att tala med en företrädare för att sedan tala med en annan ska inte uppfattas som 2 olika partier eller åsikter. Här måste NE snacka ihop sig och hålla en rimlig partilinje.

En annan reflektion är att NE inte får falla in i den populistiska fåran samt bara dissa det som nuvarande majoritet gör fel. Man kan inte kalla kommunhuset för lekstuga, för om bara 5 månader kan NEs ledamöter vara invalda i nämnda lekstuga och vad är skillnaden från idag och då? Det politiska språket måste därför vara korrekt redan nu och att vinna poäng på simpel sandlådeargumentation luktar illa. Jag är säker på att NE kan få sina mandat genom att vara populistiska, för många röstberättigade behöver inte mer kunskap än så, men för att vinna min respekt och överleva två val måste svansföringen vara bättre!

Jag vill inte såga NE med detta inlägg utan bara delge mina bloggläsare de känslor jag har efter att ha diskuterat med några av dess företrädare. NE gör mycket bra. NE trycker på etablerades partiers ömma punkter. NE kommer att lyfta debatten genom att ha en obekväm vinkel på saker och företeelser.

Fortsätt med det, men var vaksamma på språket, ordvalet och håll den politiska argumentationen på en saklig nivå.

Med doft av politisk vår? //Ö