Var finns visionen bortom stattgrop och simhall?

Våra lokaltidningar och insändare (inkl mina artiklar och inlägg) har frekvent uppdaterats om Enköpings två bygg- och fastighetsprojekt, stattgropen och simhallen. Visst, det är två viktiga projekt där även stattgropen har ett symbolvärde som är mångdubbelt det faktiska värdet.

Men sen då?
image
Hur tänker våra politiker i ett större perspektiv? Vad vill egentligen Nystart Enköping, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Centern och övriga partier i kommunfullmälktige när det gäller Enköping om 10-20 år? Hur ska vår stad utvecklas? Åt vilket håll, på vilket sätt, i vilken stil, med vilken ambition, i vilket tempo?

Det har varit medborgardialoger om centrum/hamnen. Vad händer med dessa? Hur tar politikerna till vara på medborgarnas synpunkter som kom ut av dessa möten? Hur redovisar våra politiker sina tankar, med medborgarnas bästa för ögonen?

Vilka kontakter har kommunen med byggherrar som har en äkta ambition att utveckla de fastigheter som finns idag, ofta obebyggda eller ej komplett färdigställda?

Jag saknar den politiska visionen. Jag saknar det politiska initiativet. Jag saknar en långsiktig vision som sträcker sig betydligt längre än till nästa val.
image
För det kan väl inte vara mycket som skiljer mellan höger, mitten eller vänster vilka tillväxt- och utvecklingsambitioner kommunen har? Möjligen kan det vara politik i hur många hyresrätter som ska byggas, eller driftsformen av nya skolor, vårdcentraler och daghem. Men om Enköping ska växa mot Mälaren, Boglösa eller Haga lär väl knappast vara en svår fråga att hantera för våra folkvalda.

Enköping växer med 500-1000 personer/år och jag saknar det politiska initiativet och visionerna. Här vill jag se alla politiker släppa sargen och verkligen ge oss visioner och låta drömmar blir verklighet.

Med doft av politiskt initiativ //Öberg