Westelundska avvecklar ointressanta program och en sparkad kommundirektör….

I dagarna fick vi i Enköping beskedet att Westerlundska Gymnasiet i Enköping (WGY), tillika kommunens enda, lägger ner musik/estet- och barn/fritidsprogrammen. Det var ett politiskt beslut taget av den styrande Alliansen och självfallet var oppositionspartierna S, V och MP inte med på noterna, utan vill behålla programmen. Endast 12 elever sökte till barn/fritid och nio till musik/estet. loggaWGY_svart_genomskinlig_web WGY är ett ganska stort gymnasium med ca 1200 elever och har även Nationella idrottsutbildningar (NIU) inom fotboll, rugby och ridsport. NIU är en spetsutbildning och enbart elever som är rekommenderade av sitt specialidrottsförbund kan söka.

MP, S & V skriver kritiska insändare i Enköpings-Posten och ondgör sig över beslutet. Min analys är enkel. Antalet ansökningar motiverar inte att hålla programmen öppna. Ingen dramatik i det! Bättre att fokusera på program elever vill gå på och kanske se vilka nya program som kan tänkas platsa. Tider förändras, studenters intressen förändras och därmed måste väl även skolan förändras? Tycker den rödgröna oppositionens försök att göra politisk poäng i detta leder till noll och inget och saknar rimlig substans. Jag hade hellre sett dem se framåt och visionsmässigt ge förslag på vilka program som WGY istället kan satsa på, istället för att som idag bara gnälla och klamra sig fast vid något som ingen vill ha. Först då har ni plockat politiska poäng över Alliansen som i skrivande stund inte presenterat vision kring nya program på WGY.

Så har vi även idag nåtts av det väntade beskedet att Synnöve Fridén, Enköpings kommundirektör, entledigats från sin tjänst. Enligt ett pressmeddelande framgår att ”Synnöve Fridén väljer att lämna Enköpings kommun beroende på att det saknas ett ömsesidigt förtroende mellan henne och kommunens högsta politiska ledning och att Enköpings kommun står inför utmaningar som kräver ett annat ledarskap” samt att ”Det är kommunstyrelsen som har ansvar för att tillsätta kommundirektören. Rekryteringsprocessen kommer att följa de riktlinjer för chefsrekrytering som antogs av kommunstyrelsen i september 2013. Processen med att hitta en efterträdare till Synnöve Fridén kommer att starta omgående.” nr28_sf

Detta kostar kommunen 18 månadslöner á 84 000 + sociala avgifter, pensionsavsättningar m.m. så dryga 2 miljoner ryker. Ett högt pris, men oundvikligt med tanke på den senaste fadäsen med datorstölden som isolerat kostat kommunen dryga 800 000. Det har tydligen muttrats och brummats i kommunkorridorerna ett tag och Fridén har de senaste dagarna varit sjukskriven vilket spätt på spekulationerna om hennes avgång.

Nu är hon borta och en ny dirre ska tillsättas, till en kostnad av några hundra tusen till. Låt det kosta, för varje gång det felrekryteras kostar det tiofalt mer. Det jag tror man missar i en rekrytering av kommundirektörs- eller förvaltningsnivå är personligheten. Det är lätt att specifiera krav, erfarenhet, mål, vision m.m. men hur specifierar man personligheten och vem avgör? I Enköpings fall är det kommunstyrelsen som ansvarar och ställer kraven och det är självfallet samma styrelse som måste ha dessa bitar klara. De måste snacka ihop sig och verkligen nagelfara alla delar och inte glömma personligheten. En ledare ska ju få personalen med sig!

”Chef är position. Ledare är relation”

Jag hoppas de finner rätt person och att Enköping får en kommundirektör som kan lyfta Enköpings kommun framåt/uppåt och leda organisationen så vi skattebetalare och medborgare får rätt utväxling av våra pengar samt att de kommunalanställda blir sedda och ledda på rätt sätt. Det vinner alla på.

Med doft av ledarskap //Ö

4 tankar kring ”Westelundska avvecklar ointressanta program och en sparkad kommundirektör….

 1. Matz Keijser

  Hej Johan!

  Alltid lika spännande att läsa din blogg. I ditt inlägg ovan skriver du och syftar på oppositionen i utbildningsnämnden: ”istället för att som idag bara gnälla och klamra sig fast vid något som ingen vill ha”. Menar du då att de 21 elever som aktivt valt estet-musik eller barn- och fritidsprogrammet inte räknas. Deras största önskan är att få gå dessa program, men det har enligt ditt sätt att se det ingen som helst betydelse för de räknas inte – eller hur ska jag tolka det du skriver?

  Med det resonemanget kanske vi också ska lägga ner årskurs sex ute i kransortsskolorna där klasstorleken ibland kan ligga på mellan 12-16 elever. Det är ju så få elever att det faller under Stefan Sundbäcks frågeställning: ”Var går gränsen för att säkerställa pedagogisk kvalitet?” (Hur tänkte han där?)

  Min fråga till dig är alltså: Var går gränsen för en ung människas existensberättigande? Borde inte vi vuxna uppmuntra målmedvetenhet och entusiasmera istället för att stänga dörrar och tala om att ”du räknas inte”?

  Jag ifrågasätter också om beslutet att stänga dessa program blir den ekonomiska besparing ordförande Sundbäck hoppas på. Söker dessa elever utbildning på annan ort står vi med högre kostnader. Tvingas dessa elever gå andra program än de valt ökar risken för avhopp, vilket också medför ökade kostnader även på sikt.

  Jag håller med om att tiderna förändras, men det är inte de vuxnas uppgift att påverka hur tiderna förändras för våra unga!

  /Matz

  1. Johan Öberg Inläggsförfattare

   Matz. Tack för dina synpunkter och jag är inte främmande för att lägga ner klasser i kransortsskolorna om elevunderlaget sviktar. Att åka buss 10-45 minuter gör många barn redan idag (vilket jag också gjorde som barn), så att upprätthålla skolor/klasser av nostalgiska skäl och personlig önskan är knappast ett alternativ. Se på Enköpings kommuns skolor idag. Varför finns Grillbyskolan OCH Skolstaskolan, två skolor inom inom drygt 5 km avstånd och 7 min bilväg? I mina ögon huvudlöst och ekonomiskt slöseri att ha två skolor så nära varandra. Slå ihop dessa till en enhet. Hummelstaskolan kan läggas ned och flytta eleverna till tätortsskolorna. Att reducera skolor samlar lärarkompetens till något större enheter och dessa skolor har bättre möjlighet att hålla med speciallärare m.m. än små ”byskolor” har. Vad gäller WGY är det väl ingen som nekar dessa elever att välja de program de önskar? Jag säger att WGY ska fokusera på program som elever söker till och bli bra på dessa. Ditt resonemang faller. Du vill se alla ungar och möta alla deras behov och önskningar, så varför har inte WGY en frisörlinje eller jordbrukslinje? Varför kastar vi ut dessa elever till Uppsala/Västerås och betalar dyra pengar för utbildningen? Det är ju så att i t.ex Västerås finns alla möjligheter att förverkliga sina drömmar och resa dit tar inte längre tid än att bo i Veckholm och bussas till WGY i Enköping. Låt WGY utvecklas till ett gymnasium som ser framåt och lyssnar på vad ungdomarna vill utbilda sig till. Vi vuxna ska absolut inte påverka eleverna i sina livsval utan efterfrågan ska styra WGYs programutbud och inte lyssna till nostalgiskt resonemang från vuxna som inte kan släppa sargen. //Öberg

 2. Tomas

  Ditt resonemang är enbart ekonomistiskt Johan, allt vill och kan du motivera utifrån ekonomi, (i detta fall trots att det inte blir någon besparing för WGY, dessutom var beslutsunderlaget missvisande har det visat sig). Det är ju människor, ungdomar vi pratar om.

  Och hur tycker du att den som bor i Veckholm och vill läsa Estet skall göra, åka 50 minuter till Enköping först och sedan lika länge till Uppsala? Eller får man skylla sig själv om man bor i Veckholm?

  /Tomas

  1. Johan Öberg Inläggsförfattare

   Tomas. Mitt resonemang tar inte ekonomin som utgångspunkt utan jag säger att WGY ska erbjuda program som elever vill gå på. Vi lever i en föränderlig värld och att upprätthålla program som få söker till känns bara fel. Bättre att då finna program som attraherar våra elever + elever utifrån. Hur få elever ska Estet ha för att du anser det vara läge att stänga programmet, för ditt resonemang bygger på att den som vill gå ska få göra det…

Kommentarer är stängda.